RPT P.ISLAM

Sunday, July 27, 2014

MINGGU 30

ISNIN – 21 JULAI 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 21/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 21/07/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 9:Syurga Ganjaran Kebaikan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Syurga
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan nama-nama Syurga
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan ketinggian nikmat syurga
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan hikmah Allah mengadakan syurga
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 21/07/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 9:Syurga Ganjaran Kebaikan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Syurga
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan nama-nama Syurga
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan ketinggian nikmat syurga
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan hikmah Allah mengadakan syurga
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 22 JULAI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 22/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Solat Jenazah
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kedudukan jenazah ketika hendak disolatkan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kedudukan imam ketika menunaikan solat jenazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 22/07/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Adab Menjaga Harta Sekolah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab mengapa perlu menjaga harta sekolah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara menjaga harta sekolah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan factor berlaku kerosakan harta sekolah
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat keburukan tidak menjaga harta sekolah
REFLEKSI KENDIRI:
-  90% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 23 JULAI 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 23/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 23/07/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Pengurusan Jenazah Satu Kefardhuan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan 4 kewajipan terhadap jenazah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tindakan awal ketika berlaku kematian
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cara memandikan jenazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 23/07/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Adab Menjaga Harta Sekolah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sebab mengapa perlu menjaga harta sekolah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara menjaga harta sekolah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan factor berlaku kerosakan harta sekolah
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat keburukan tidak menjaga harta sekolah
REFLEKSI KENDIRI:
-90% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 24 JULAI 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 24/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Solat Jenazah
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kedudukan jenazah ketika hendak disolatkan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kedudukan imam ketika menunaikan solat jenazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH:24/07/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 6:Tayammum
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat Tayammum
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Rukun Tayammum
ARAS 4: Pelajar dapat menunjuk cara Tayammum
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 25 JULAI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 25/07/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Pengurusan Jenazah Satu Kefardhuan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan 4 kewajipan terhadap jenazah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tindakan awal ketika berlaku kematian
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cara memandikan jenazah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 25/07/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 6:Tayammum
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan syarat-syarat Tayammum
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan Rukun Tayammum
ARAS 4: Pelajar dapat menunjuk cara Tayammum
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..

No comments:

Post a Comment