RPT P.ISLAM

Sunday, July 20, 2014

MINGGU 29

ISNIN – 14 JULAI 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 14/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 14/07/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Perjanjian Hudaibiyah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Perjanjian Hudaibiyah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 14/07/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Perjanjian Hudaibiyah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Perjanjian Hudaibiyah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab berlakunya Perjanjian Hudaibiyah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 15 JULAI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 15/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN: Hafazan (PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 15/07/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Arak & Judi Memusnahkan Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 219 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan pengertian Arak & Judi
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan keburukan Arak & Judi
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat cara menjauhi minum arak & berjudi
REFLEKSI KENDIRI:
-  85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 16 JULAI 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 16/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:Hafazan(PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 16/07/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Perjanjian Hudaibiyah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan persiapan Rasulullah mengerjakan Umrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah Perjanjian Hudaibiyah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 16/07/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Arak & Judi Memusnahkan Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 219 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan pengertian Arak & Judi
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan keburukan Arak & Judi
ARAS 4: Pelajar dapat memberi pendapat cara menjauhi minum arak & berjudi
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 17 JULAI 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 17/07/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:Hafazan (PBS)
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
BBM: Buku PAFA
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH:17/07/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 1:Abu Bakar As-Siddiq
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup Abu Bakar
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat peribadi Abu Bakar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan peristiwa perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Abu Bakar
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 18 JULAI 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 18/07/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Perjanjian Hudaibiyah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan persiapan Rasulullah mengerjakan Umrah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan hikmah Perjanjian Hudaibiyah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 18/07/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 1:Abu Bakar As-Siddiq
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup Abu Bakar
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan sifat-sifat peribadi Abu Bakar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan peristiwa perlantikan Abu Bakar sebagai khalifah
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Abu Bakar
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..


No comments:

Post a Comment