RPT P.ISLAM

Sunday, April 20, 2014

MINGGU 16

ISNIN – 14 APRIL 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 14/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa & pengorbanan ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara menghormati ibu bapa
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 14/04/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 2:Hari Kiamat Satu Kebenaran
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pembahagian Kiamat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah Allah mengadakan Hari Kiamat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan tanda-tanda Kiamat
ARAS 4: Pelajar dapat menceritakan gambaran semasa berlakunya Kiamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 14/04/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 2:Hari Kiamat Satu Kebenaran
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pembahagian Kiamat
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah Allah mengadakan Hari Kiamat
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan tanda-tanda Kiamat
ARAS 4: Pelajar dapat menceritakan gambaran semasa berlakunya Kiamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 15 APRIL 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 15/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ihsan dalam ibadat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 15/04/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Konsep Muslim & Mukmin(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Muslim & Mukmin
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara menjadi Muslim & Mukmin yang sejati
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan Konsep Ihsan dalam kehidupan
REFLEKSI KENDIRI:
-  80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 16 APRIL 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 16/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan jasa & pengorbanan ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara menghormati ibu bapa
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 16/04/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Unit 1:Piagam Madinah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Piagam Madinah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan peristiwa sebelum penggubalan Piagam Madinah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kandungan Piagam Madinah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 16/04/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Konsep Muslim & Mukmin(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Muslim & Mukmin
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara menjadi Muslim & Mukmin yang sejati
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan Konsep Ihsan dalam kehidupan
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 17 APRIL 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 17/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan maksud ihsan dalam ibadat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 17/04/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Wuduk
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Wuduk
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan Rukun Wuduk
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara yang membatalkan Wuduk
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan perkara makruh ketika berwuduk
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 18 APRIL 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 18/04/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Unit 1:Piagam Madinah
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Piagam Madinah
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan peristiwa sebelum penggubalan Piagam Madinah
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kandungan Piagam Madinah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 18/04/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Wuduk
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Wuduk
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan Rukun Wuduk
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan perkara yang membatalkan Wuduk
ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan perkara makruh ketika berwuduk
REFLEKSI KENDIRI:
-90% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..


No comments:

Post a Comment