RPT P.ISLAM

Sunday, April 13, 2014

MINGGU 15

ISNIN – 7 APRIL 2014
TINGKATAN: 1A/C 
TARIKH: 07/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Membersihkan Anggota Bdan,Pakaian,Tempat daripada Najis
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan pembahagian najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan contoh setiap pembahagian najis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara membersihkan najis ringan,sederhana,berat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 07/04/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 3:Adab Bercakap dalam Majlis
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Majlis
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Majlis
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan adab-adab bercakap dalam majlis
ARAS 4: Pelajar dapat member pendapat tentang faedah beradab ketika bercakap
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 07/04/2014
MASA: 03.25-04.35ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Unit 3:Adab Bercakap dalam Majlis
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Majlis
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Majlis
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan adab-adab bercakap dalam majlis
ARAS 4: Pelajar dapat member pendapat tentang faedah beradab ketika bercakap
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 90% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 8 APRIL 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 08/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kebaikan orang yang berbuat Ihsan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 08/04/2014
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Adab Bergaul dengan Keluarga
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Keluarga
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan cara menjaga adab & bergaul dengan keluarga
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kebaikan menjaga adab & bergaul dengan keluarga
ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan akibat tidak menjaga adab berkeluarga
REFLEKSI KENDIRI:
-  85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 9 APRIL 2014
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 09/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Membersihkan Anggota Bdan,Pakaian,Tempat daripada Najis
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan pembahagian najis
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan contoh setiap pembahagian najis
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan cara membersihkan najis ringan,sederhana,berat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 3F/G
TARIKH: 09/04/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Mengingati Allah Menenangkan Hati
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 205-206 Surah al-A’raf dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan maksud Zikir
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis zikir
ARAS 4: Pelajar dapat member pendapat tentang adab berzikir
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 09/04/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Adab Bergaul dengan Keluarga
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Keluarga
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan cara menjaga adab & bergaul dengan keluarga
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan kebaikan menjaga adab & bergaul dengan keluarga
ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan akibat tidak menjaga adab berkeluarga
REFLEKSI KENDIRI:
-90% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
KHAMIS – 10 APRIL 2014
TINGKATAN: 3F/G 
TARIKH: 10/04/2014
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kebaikan orang yang berbuat Ihsan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 1F/G
TARIKH: 10/04/2014
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Konsep Muslim & Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan asas Akidah Islam
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan asas Akidah Islam dengan lebih terperinci
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat Muslim & Mukmin
REFLEKSI KENDIRI:
-80% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..
JUMAAT – 11 APRIL 2014
TINGKATAN: 3J/K
TARIKH: 11/04/2014
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan ,
TAJUK: Mengingati Allah Menenangkan Hati
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 205-206 Surah al-A’raf dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan maksud Zikir
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis zikir
ARAS 4: Pelajar dapat member pendapat tentang adab berzikir
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

TINGKATAN: 1A/C
TARIKH: 11/04/2014
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Konsep Muslim & Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan asas Akidah Islam
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan asas Akidah Islam dengan lebih terperinci
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat Muslim & Mukmin
REFLEKSI KENDIRI:
-85% Pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik..

No comments:

Post a Comment