RPT P.ISLAM

Wednesday, March 13, 2013

MINGGU 8


ISNIN – 18 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 18/02/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 18/02/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ilmu Penyuluh Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali-Imran ayat 18 dengan fasih dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan menyatakan maksud Ilmu
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
18/02/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Angkor & Funan )
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Angkor
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Angkor
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Raja berkuasa mutlak
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 19 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 19/02/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan kebaikan berbuat Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan konsep Ihsan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 19/02/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ilmu Penyuluh Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang berilmu
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan pembahagian Ilmu
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan peranan Ilmu dalam kehidupan
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan kelebihan orang berilmu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 19/02/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab,
TAJUK: Ilmu Penyuluh Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca Surah Ali-Imran ayat 18 dengan fasih dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  maksud ayat kefahaman secara ringkas
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan menyatakan maksud Ilmu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 20 FEBRUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
20/02/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Angkor & Funan )
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Angkor
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Angkor
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Raja berkuasa mutlak
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
20/02/2013( 02.00-03.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Angkor & Funan )
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Funan
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Funan
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Membuat peta minda
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
Konsep/Istilah
-Raja berkuasa mutlak
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 21 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 21/02/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Mandi Wajib
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan sebab-sebab yang mewajibkan mandi
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat mandi wajib
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 21/02/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Sifat-sifat Rasul
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan sifat wajib bagi rasul
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat mustahil bagi rasul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 22 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 22/02/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Tilawah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Ilmu Penyuluh Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri orang berilmu
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan pembahagian Ilmu
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan peranan Ilmu dalam kehidupan
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan kelebihan orang berilmu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
22/02/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Angkor & Funan )
Objektif
1.Pelajar menjelaskan ciri-ciri Kerajaan Funan
2.Pelajar dapat menerangkan sistem pemerintahan Kerajaan Funan
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Membuat peta minda
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
Konsep/Istilah
-Raja berkuasa mutlak
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 70% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 22/02/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Sifat-sifat Rasul
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menjelaskan sifat harus bagi rasul
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kepentingan mencontohi sifat wajib para rasul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.No comments:

Post a Comment