RPT P.ISLAM

Wednesday, February 20, 2013

MINGGU 6


ISNIN – 4 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 04/02/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Tayammum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayammum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 04/02/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab,bercerita
TAJUK: Saidina Umar al-Khattab Pentadbir yg Ulung
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan biodata Saidina Umar secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  jasa dan pengorbanan Saidina Umar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sifat peribadi Saidina Umar
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
04/02/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Zaman Prasejarah
Objektif
1.Pelajar membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, kegiatan ekonomi dan peralatan
2.Pelajar dapat memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Petempatan awal
-Peralatan
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 5 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 05/02/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Ihsan
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ihsan
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan sifat utama dalam Ihsan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 05/02/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Nikmat dan Musibah
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara bersyukur kepada Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan adab ketika ditimpa Musibah
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan akibat tidak bersyukur kepada Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 05/02/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, bercerita
TAJUK: Saidina Umar al-Khattab Pentadbir yg Ulung
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan biodata Saidina Umar secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  jasa dan pengorbanan Saidina Umar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sifat peribadi Saidina Umar
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 6 FEBRUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
06/02/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Zaman Prasejarah
Objektif
1.Pelajar membandingkan tahap-tahap zaman prasejarah dari segi petempatan, kegiatan ekonomi dan peralatan
2.Pelajar dapat memberi sebab pemilihan gua sebagai tempat tinggal
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Petempatan awal
-Peralatan
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
06/02/2013( 02.00-03.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Angkor & Funan )
Objektif
1. Pelajar dapat mendefinisikan konsep Agraria dan Maritim
2. Pelajar dapat mencirikan Kerajaan Agraria
3. Pelajar dapat menerangkan hasil pengeluaran Kerajaan Agraria
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Membuat peta minda
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
Konsep/Istilah
-Kerajaan Agraria
-Kerajaan Maritim
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 70% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 7 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 07/02/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Tayammum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayammum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 07/02/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Saidatina Fatimah Az-Zahrah Puteri Rasulullah saw
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan sumbangan Saidatina Fatimah
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan faedah mencontohi sifat mulia Saidatina Fatimah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 8 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 08/02/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Nikmat dan Musibah Ujian Kehidupan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian Nikmat dan Musibah
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara bersyukur kepada Allah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan adab ketika ditimpa Musibah
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan akibat tidak bersyukur kepada Allah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
08/02/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Tajuk
BAB 3: Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
             Kerajaan Agraria (Angkor & Funan )
Objektif
1. Pelajar dapat mendefinisikan konsep Agraria dan Maritim
2. Pelajar dapat mencirikan Kerajaan Agraria
3. Pelajar dapat menerangkan hasil pengeluaran Kerajaan Agraria
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Membuat peta minda
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Kemegahan terhadap tamadun awal
Konsep/Istilah
-Kerajaan Agraria
-Kerajaan Maritim
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 70% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 08/02/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:dab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Adab Menerima dan Melayan Tetamu
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan konsep melayan tetamu
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan adab terhadap tetamu
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan batas pergaulan bersama tetamu
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan kelebihan melayan tetamu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.


No comments:

Post a Comment