RPT P.ISLAM

Wednesday, February 6, 2013

MINGGU 5


ISNIN – 28 JANUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 28/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Tayammum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayammum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 28/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Solat Jamak dan Qasar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Jamak dan Qasar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  syarat perjalanan yang diharuskan solat Jamak dan Qasar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan bahagian solat Jamak
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
28/01/2013( 04.35-05.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Zaman Prasejarah
Objektif
1.Pelajar menyenaraikan zaman-zaman Prasejarah
2.Pelajar dapat menerangkan penempatan,aktiviti,kepercayaan dan   lokasi Zaman Paleolitik
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Prasejarah
-Paleolitk
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
SELASA – 29 JANUARI 2013
TINGKATAN: 3H/1
TARIKH: 29/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Adab Terhadap Ibu Bapa
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan cara menghormati ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan cara mentaati ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 29/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Solat Jamak dan Qasar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan syarat Solat Jamak
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan syarat Solat Qasar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah disyariatkan Solat Jamak dan Qasar
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 29/01/2013
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, buat peta minda
TAJUK: Solat Jamak dan Qasar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Jamak dan Qasar
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan  syarat perjalanan yang diharuskan solat Jamak dan Qasar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan bahagian solat Jamak
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik
RABU – 30 JANUARI 2013
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
23/01/2013( 12.50-02.00ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Zaman Prasejarah
Objektif
1.Pelajar menyenaraikan zaman-zaman Prasejarah
2.Pelajar dapat menerangkan penempatan,aktiviti,kepercayaan dan   lokasi Zaman Paleolitik
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.membuat peta minda
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Prasejarah
-Paleolitik
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar.
Mata pelajaran
Sejarah
Tarikh
23/01/2013( 02.00-03.10ptg )
Kelas
1I
Tajuk
Zaman Prasejarah
Objektif
1. Pelajar dapat menerangkan penempatan,aktiviti,kepercayaan dan   lokasi Zaman Neolitik
2. Pelajar dapat menerangkan penempatan,aktiviti,kepercayaan dan   lokasi Zaman Logam
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Neolitik
-Logam
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 80% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 31 JANUARI
TINGKATAN: 2F/G
TARIKH: 31/01/2013
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Tayammum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayammum
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayammum
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 31/01/2013
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Solat Ketika Sakit
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Solat ketika sakit
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan cara solat ketika sakit
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah rukhsoh solat ketika sakit
ARAS 4: Pelajardapat membezakan rukhsoh solat ketika sakit dan musafir
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 1 FEBRUARI 2013
TINGKATAN: 2J/K
TARIKH: 01/02/2013
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : Penerangan, Sumbang saran, soal jawab
TAJUK: Solat Jamak dan Qasar
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan syarat Solat Jamak
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan syarat Solat Qasar
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah disyariatkan Solat Jamak dan Qasar
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baikMata pelajaran
Sejarah
Tarikh
01/02/2013( 03.10-03.45ptg )
Kelas
1G
Tajuk
Zaman Prasejarah
Objektif
1. Pelajar dapat menerangkan penempatan,aktiviti,kepercayaan dan   lokasi Zaman Neolitik
2. Pelajar dapat menerangkan penempatan,aktiviti,kepercayaan dan   lokasi Zaman Logam
Kaedah/Aktiviti
1.Penerangan
2.Sumbang saran
3.Soal Jawab
Nilai/Unsur Patriotisme
Semangat gigih dan berdikari
Konsep/Istilah
-Neolitik
-Logam
Refleksi
Proses P&P berjalan dengan lancar. 75% pelajar memahami tajuk ini dengan baik.


TINGKATAN: 3H/I
TARIKH: 01/02/2013
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Sirah dan Tamadun Islam
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan , Soal jawab
TAJUK: Saidatina Fatimah Az-Zahrah Puteri Rasulullah saw
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
-          Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan biodata Saidatina Fatimah secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan sifat-sifat mulia Saidatina Fatimah
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan sumbangan Saidatina Fatimah
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment