RPT P.ISLAM

Thursday, August 9, 2012

MINGGU 30


ISNIN – 23 JULAI 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 23/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan Azan secara berkumpulan yang telah ditetapkan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 23/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Adab Bergaul dengan Keluarga
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan siapakah ahli keluarga
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan cara beradab dan bergaul dengan ahli keluarga
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan amalan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga
REFLEKSI KENDIRI:
- 90% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 23/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 7: Al-Adl
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Al-Adl
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tanda-tanda Allah bersifat Adil
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kesan melaksanakan sifat Adil
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 24 JULAI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 24/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa Azan dan Iqamat dengan betul dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa Azan dan Iqamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 24/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 5: Mandi
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian mandi
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan bahagian mandi
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sebab mandi wajib
ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah mandi wajib dan sunat
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 24/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Adab dan Akhlak
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Adab Bergaul dengan Keluarga
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan siapakah ahli keluarga
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan cara beradab dan bergaul dengan ahli keluarga
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan amalan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 25 JULAI 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 25/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali Iqamat
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca doa Azan dan Iqamat dengan betul dan lancar
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa Azan dan Iqamat
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. Namun kehadiran pelajar agak kurang memuaskan
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 25/07/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 7: Al-Adl
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Al-Adl
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan tanda-tanda Allah bersifat Adil
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kesan melaksanakan sifat Adil
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 26 JULAI 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 26/07/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan Azan secara berkumpulan yang telah ditetapkan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 26/07/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN: Adab dan akhlak
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menjana Keharmonian Hidup
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab terhadap orang Islam dan bukan Islam
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan sebab dituntut beradab dengan bukan Islam
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan akibat apabila orang Islam tidak beradab dengan orang
                Bukan Islam
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan langkah mengekalkan adab orang Islam terhadap bukan
                Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- kelas berjalan dengan lancar.
JUMAAT – 27 JULAI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 27/07/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Adab dan Akhlak
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menjana Keharmonian Hidup
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab terhadap orang Islam dan bukan Islam
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan sebab dituntut beradab dengan bukan Islam
ARAS 3: Pelajar dapat menjelaskan akibat apabila orang Islam tidak beradab dengan orang
                Bukan Islam
ARAS 4: Pelajar dapat menghuraikan langkah mengekalkan adab orang Islam terhadap bukan
                Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 27/07/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN: Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 5: Mandi
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan pengertian mandi
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan bahagian mandi
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sebab mandi wajib
ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah mandi wajib dan sunat
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment