RPT P.ISLAM

Monday, May 14, 2012

MINGGU 19


ISNIN – 7 MEI 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 07/05/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Bertayamum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayamum dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayamum dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 07/05/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 83 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perintah Allah berdasarkan ayat 83 Surah al-Baqarah ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sebab wajib berbakti kepada ibu bapa
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan cara berbakti kepada ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 07/05/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Ali bin Abi Talib Pemuda yang Berani
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup Saidina Ali secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kelebihan Saidina Ali r.a
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan jasa Saidina Ali kepada Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 8 MEI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 08/05/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Azan dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 08/05/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan cara berbuat baik kepada kaum kerabat
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara berbakti kepada anak yatim dan orang miskin
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara berkomunikasiyang baik melalui percakapan dan
               Perbuatan
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kelebihan solat dan zakat
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 08/05/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat membaca ayat 83 Surah al-Baqarah dengan baik
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan perintah Allah berdasarkan ayat 83 Surah al-Baqarah ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sebab wajib berbakti kepada ibu bapa
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan cara berbakti kepada ibu bapa
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 9 MEI 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 09/05/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
ARAS 2: Pelajar dapat jawab Azan dengan betul
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 09/05/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Sirah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Saidina Ali bin Abi Talib Pemuda yang Berani
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan riwayat hidup Saidina Ali secara ringkas
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan kelebihan Saidina Ali r.a
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan jasa Saidina Ali kepada Islam
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 10 MEI 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 10/05/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Bertayamum
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menghafaz lafaz niat Tayamum dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menunjuk cara bertayamum dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 10/05/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghayati Bulan Ramadhan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ramadhan
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan kelebihan berpuasa pada bulan Ramadhan
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan amalan utama pada bulan Ramadhan
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 11 MEI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 11/05/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghayati Bulan Ramadhan
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Ramadhan
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan kelebihan berpuasa pada bulan Ramadhan
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan amalan utama pada bulan Ramadhan
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 90% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 11/05/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Tilawah al-Quran
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Berbudi dan Berbakti Cara Hidup Mukmin
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan cara berbuat baik kepada kaum kerabat
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara berbakti kepada anak yatim dan orang miskin
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara berkomunikasiyang baik melalui percakapan dan
               Perbuatan
ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan kelebihan solat dan zakat
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.No comments:

Post a Comment