RPT P.ISLAM

Sunday, May 6, 2012

MINGGU 18


ISNIN – 30 APRIL 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 30/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwudhuk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwudhuk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wudhuk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 30/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Adab kepada Ibu Bapa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab terhadap ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah menghormati ibu bapa
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan balasan Allah terhadap anak yang menderhaka
REFLEKSI KENDIRI:
- 90% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 30/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 2:Golongan yang Harus Berbuka Puasa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan golongan yang wajib Qada dan bayar Fidyah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang wajib bayar Fidyah sahaja
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan golongan yang wajib Qada dan Kifarat
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan hikmah diharuskan berbuka puasa bagi golongan tertentu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 1 MEI 2012
CUTI HARI BURUH
RABU – 2 MEI 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 02/05/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 02/05/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah(sambungan)
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 2:Golongan yang Harus Berbuka Puasa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan golongan yang wajib Qada dan bayar Fidyah
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang wajib bayar Fidyah sahaja
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan golongan yang wajib Qada dan Kifarat
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan hikmah diharuskan berbuka puasa bagi golongan tertentu
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 3 MEI 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 03/05/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwudhuk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwudhuk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wudhuk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 03/05/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghayati Adab Berjiran
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud jiran
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan cara menjalinkan hubungan baik dengan jiran
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah memelihara adab berjiran
REFLEKSI KENDIRI:
- 90% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 4 MEI 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 04/05/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Menghayati Adab Berjiran
BBM: - Buku teksb
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud jiran
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan cara menjalinkan hubungan baik dengan jiran
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan hikmah memelihara adab berjiran
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 92% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 04/05/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Adab
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Adab kepada Ibu Bapa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan adab-adab terhadap ibu bapa
ARAS 2: Pelajar dapat menerangkan hikmah menghormati ibu bapa
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan balasan Allah terhadap anak yang menderhaka
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.


No comments:

Post a Comment