RPT P.ISLAM

Monday, April 30, 2012

MINGGU 17


ISNIN – 23 APRIL 2012
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 23/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwudhuk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwudhuk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wudhuk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 23/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 3:Istinjak
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Istinjak
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan alat-alat untuk beristinjak
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan bahan-bahan yang haram digunakan untuk beristinjak
REFLEKSI KENDIRI:
- 85% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 23/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 5:Al-Hakim-Allah Maha Bijaksana
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Al-Hakim
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan bukti-bukti Allah Maha Bijaksana
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Allah Maha Bijaksana
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
SELASA – 24 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 24/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 24/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 3:Istinjak(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan syarat beristinjak dengan benda kesat
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara-cara beristinjak
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah beristinjak
REFLEKSI KENDIRI:
- 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 24/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 3:Istinjak
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Istinjak
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan alat-alat untuk beristinjak
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan bahan-bahan yang haram digunakan untuk beristinjak
REFLEKSI KENDIRI:
- 80% sahaja pelajar yang dapat memahami tajuk ini dengan baik.
RABU – 25 APRIL 2012
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 25/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, soal jawab, Amali azan
TAJUK: Azan,Iqamat,Jawapannya,Doa selepas Azan dan Iqamat
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan Azan dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat melaungkan Azan dengan betul dan sempurna
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 25/04/2012
MASA: 02.00-03.10ptg
BAHAGIAN:Akidah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 5:Al-Hakim-Allah Maha Bijaksana
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Al-Hakim
ARAS 2: Pelajar dapat menyenaraikan bukti-bukti Allah Maha Bijaksana
ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan kesan beriman dengan Allah Maha Bijaksana
ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan amalan yang bercanggah dengan konsep Al-Hakim
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
KHAMIS – 26 APRIL 2012
TINGKATAN: 1F/G 
TARIKH: 26/04/2012
MASA: 11.30-12.40t/hr
BAHAGIAN:PAFA
AKTIVITI : Penerangan, hafazan
TAJUK: Cara Berwudhuk
BBM: Buku PAFA
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menunjuk cara berwudhuk dengan betul
ARAS 2: Pelajar dapat menghafaz doa selepas wudhuk
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar.
TINGKATAN: 2I/J 
TARIKH: 26/04/2012
MASA: 12.50-02.00ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 2:Golongan yang Harus Berbuka Puasa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang harus berbuka puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan maksud Qada, Fidyah dan Kifarat puasa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan golongan yang wajib Qada puasa
REFLEKSI KENDIRI:
- 70% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
JUMAAT – 27 APRIL 2012
TINGKATAN: 2G/H 
TARIKH: 27/04/2012
MASA: 04.00-05.10ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 2:Golongan yang Harus Berbuka Puasa
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
NILAI ISLAM HADHARI:
Keimanan kepada Allah
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan golongan yang harus berbuka puasa
ARAS 2: Pelajar dapat menyatakan maksud Qada, Fidyah dan Kifarat puasa
ARAS 3: Pelajar dapat menerangkan golongan yang wajib Qada puasa
REFLEKSI KENDIRI:
- Kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.
TINGKATAN: 1J/K 
TARIKH: 27/04/2012
MASA: 05.10-06.20ptg
BAHAGIAN:Ibadah
AKTIVITI : - Sumbang saran, Perbincangan, Penerangan 
TAJUK: Unit 3:Istinjak(sambungan)
BBM: - Buku teks
           - Buku rujukan
           - Papan tulis
NILAI ISLAM HADHARI:
Penguasaan ilmu pengetahuan
ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan syarat beristinjak dengan benda kesat
ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara-cara beristinjak
ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmah beristinjak
REFLEKSI KENDIRI:
- 65% pelajar dapat memahami tajuk ini dengan baik.

No comments:

Post a Comment