RPT P.ISLAM

Saturday, March 10, 2012

MINGGU 9

ISNIN-27 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/02/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Thailand

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

· memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. raja berkuasa mutlak
 2. raja berpelembagaan

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4 MPV

TARIKH: 27/02/2012

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Akal Cahaya Kehidupan

BBM: papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud berfikir.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan berfikir.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sumber-sumber berfikir.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan cara-cara berfikir yang disaran dalam Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

- 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/02/12( 12.05-12.40 )

Kelas

5S4

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Thailand

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

· memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. raja berkuasa mutlak
 2. raja berpelembagaan

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

SELASA-28 FEBRUARI 2012

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 28/02/2012

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Akal Cahaya Kehidupan

BBM: papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud berfikir.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan berfikir.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan sumber-sumber berfikir.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan cara-cara berfikir yang disaran dalam Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

- 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/02/12( 10.55-11.30 )

Kelas

5S5

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Thailand

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

· memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. raja berkuasa mutlak
 2. raja berpelembagaan

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/02/12( 11.30-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Thailand

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Thailand

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

· memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. raja berkuasa mutlak
 2. raja berpelembagaan

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

RABU-29 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/02/12( 10.20-11.30 )

Kelas

5S4

Tajuk

Bab 2:Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

Objektif

1. Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh yang menentang British di Tanah Melayu pada awal abad ke-19

2. Pelajar dapat menyatakan kawasan berlakunya penentangan oleh tokoh tempatan

3. Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan

( berdasarkan buku teks )

Kbkk

· mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. cukai
 2. ufti
 3. Undang-undang Tanah

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan dalam bentuk peta minda

KHAMIS-1 MAC 2012

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 01/03/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah Al-An’am ayat 50 dengan fasih dan lancar.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan tugas-tugas seorang Rasul.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan seorang rasul.

REFLEKSI KENDIRI:

- Proses P&P berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/03/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5S5

Tajuk

Bab 2:Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

Objektif

1. Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh yang menentang British di Tanah Melayu pada awal abad ke-19

2. Pelajar dapat menyatakan kawasan berlakunya penentangan oleh tokoh tempatan

3. Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan

( berdasarkan buku teks )

Kbkk

· mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. cukai
 2. ufti
 3. Undang-undang Tanah

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan dalam bentuk peta minda

JUMAAT-2 MAC 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/03/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 2:Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

Objektif

1. Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh yang menentang British di Tanah Melayu pada awal abad ke-19

2. Pelajar dapat menyatakan kawasan berlakunya penentangan oleh tokoh tempatan

3. Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan

( berdasarkan buku teks )

Kbkk

· mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. cukai
 2. ufti
 3. Undang-undang Tanah

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan dalam bentuk peta minda

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/03/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 2:Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia ke-2

Objektif

1. Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh yang menentang British di Tanah Melayu pada awal abad ke-19

2. Pelajar dapat menyatakan kawasan berlakunya penentangan oleh tokoh tempatan

3. Pelajar dapat menghuraikan sebab-sebab penentangan pemimpin tempatan terhadap British

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan

( berdasarkan buku teks )

Kbkk

· mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. cukai
 2. ufti
 3. Undang-undang Tanah

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan nama tokoh beserta kawasan penentangan dalam bentuk peta minda

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4MPV

TARIKH: 02/03/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Rasul Penyampai Wahyu

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah Al-An’am ayat 50 dengan fasih dan lancar.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan tugas-tugas seorang Rasul.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan seorang rasul.

REFLEKSI KENDIRI:

- Proses P&P berjalan dengan lancar.

SABTU-3 MAC 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/03/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Pahang dan sarawak

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Pahang

2. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Sarawak

Kaedah/Aktiviti

1. penerangan

2. soal jawab

3. sumbang saran

Kbkk

· mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. residen
 2. gabenor

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/03/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5K4

Tajuk

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Pahang dan sarawak

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Pahang

2. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Sarawak

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan

2. soal jawab

3. sumbang saran

Kbkk

· mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. residen
 2. gabenor

Refleksi

Proses P&P berjalan dengan lancar.

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4MPV

TARIKH: 03/03/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN:PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab

TAJUK: Kod 4 dan 5

BBM: buku penilaian PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud Istinjak

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan benda yang boleh digunakan untuk beristinjak

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara beristinjak menggunakan benda kesat

ARAS 4: Pelajar dapat menerangkan cara-cara membersihkan najis ringan, pertengahan dan berat

REFLEKSI KENDIRI:

- Proses P&P berjalan dengan lancar.

No comments:

Post a Comment