RPT P.ISLAM

Sunday, February 26, 2012

MINGGU 7

ISNIN-13 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/02/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

· Perkembangan Nasionalisme

· Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua

2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

1. Revolusi

 1. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4 MPV

TARIKH: 13/02/2012

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Hukum Nun Mati Dan Tanwin (Iqlab,Idgham Maal Ghunnah,Idgham Bila Ghunnah)

BBM: papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Iqlab, Idgham Maal Ghunnah dan Idgham Bila Ghunnah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf Iqlab, Idgham Maal Ghunnah dan Idgham Bila Ghunnah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum bacaan Iqlab, Idgham Maal Ghunnah dan Idgham Bila

Ghunnah

REFLEKSI KENDIRI:

- 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/02/12( 12.05-12.40 )

Kelas

5S4

Tajuk

· Perkembangan Nasionalisme

· Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua

2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

1. Revolusi

 1. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.

SELASA-14 FEBRUARI 2012

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 14/02/2012

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Hukum Nun Mati Dan Tanwin (Iqlab,Idgham Maal Ghunnah,Idgham Bila Ghunnah)

BBM: papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Iqlab, Idgham Maal Ghunnah dan Idgham Bila Ghunnah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf Iqlab, Idgham Maal Ghunnah dan Idgham Bila Ghunnah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum bacaan Iqlab, Idgham Maal Ghunnah dan Idgham Bila

Ghunnah

REFLEKSI KENDIRI:

- 60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/02/12( 10.55-11.30 )

Kelas

5S5

Tajuk

· Perkembangan Nasionalisme

· Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua

2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

1. Revolusi

 1. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/02/12( 11.30-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

· Perkembangan Nasionalisme

· Gerakan Nasionalisme di Filipina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Nasionalisme pada tahap pertama dan tahap kedua

2. Pelajar dapat menerangkan gerakan Nasionalisme yang berlaku di Filipina

Kaedah/Aktiviti

Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia berkorban untuk negara

Konsep/Istilah

1. Revolusi

 1. Gerakan Dakyah

Refleksi

Pelajar dapat membezakan gerakan nasionalisme yang berlaku pada tahap pertama dan tahap kedua.

RABU-15 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/02/12( 10.20-11.30 )

Kelas

5S4

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· sedia berkorban untuk mempertahankan negara

Konsep/Istilah

 1. sekular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep

KHAMIS-16 FEBRUARI 2012

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 16/02/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: HukumTajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Hukum Nun Mati Dan Tanwin (Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi)

BBM: papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum bacaan Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi

REFLEKSI KENDIRI:

- 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/02/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5S5

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· sedia berkorban untuk mempertahankan negara

Konsep/Istilah

 1. sekular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep

JUMAAT-17 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/02/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· sedia berkorban untuk mempertahankan negara

Konsep/Istilah

 1. sekular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/02/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5K4

Tajuk

Gerakan Nasionalisme di Indonesia dan Indochina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan perkembangan Nasionalisme kedua-dua tahap di Indonesia dan Indochina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· sedia berkorban untuk mempertahankan negara

Konsep/Istilah

 1. sekular
 2. golongan madarin

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4MPV

TARIKH: 17/02/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN:Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Hukum Nun Mati Dan Tanwin (Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi)

BBM: papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hukum bacaan Izhar Halqi dan Ikhfak Haqiqi

REFLEKSI KENDIRI:

- 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

No comments:

Post a Comment