RPT P.ISLAM

Monday, February 13, 2012

MINGGU 5

ISNIN-30 JANUARI 2012

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4 MPV

TARIKH: 30/01/2012

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks,papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Syirik.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Syirik beserta contoh.

ARAS 3:Pelajar dapat menyatakan pengertian Kufur.

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Kufur beserta contoh.

REFLEKSI KENDIRI:

- 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/01/12( 12.05-12.40 )

Kelas

5S4

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik
 • Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

1. Menjelaskan perubahan sistem pentadbiran di Thailand

2. Menerangkan pengertian Nasionalisme

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem raja berpelembagaan
 2. juruaudit

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung

SELASA-31 JANUARI 2012

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 31/01/2012

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks,papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Syirik.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Syirik beserta contoh.

ARAS 3:Pelajar dapat menyatakan pengertian Kufur.

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Kufur beserta contoh.

REFLEKSI KENDIRI:

- 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/01/12( 10.55-11.30 )

Kelas

5S5

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik
 • Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

1. Menjelaskan perubahan sistem pentadbiran di Thailand

2. Menerangkan pengertian Nasionalisme

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem raja berpelembagaan
 2. juruaudit

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/01/12( 11.30-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik
 • Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

1. Menjelaskan perubahan sistem pentadbiran di Thailand

2. Menerangkan pengertian Nasionalisme

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem raja berpelembagaan
 2. juruaudit

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung

RABU-1 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/02/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik
 • Nasionalisme di Asia Tenggara

Objektif

1. Menjelaskan perubahan sistem pentadbiran di Thailand

2. Menerangkan pengertian Nasionalisme

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

mempertahankan kedaulatan negara

Konsep/Istilah

 1. Sistem raja berpelembagaan
 2. juruaudit

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang P&P berlangsung

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/02/12( 10.20-11.30 )

Kelas

5S4

Tajuk

LATIHAN-Imperialisme & perubahan sistem politikdi Negara Asia Tenggara

Objektif

1. Menyatakan faktor-faktor kemunculan Imperialisme

2. Menjelaskan perubahan sistem politik di Negara Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

Latihan bertulis

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik.

KHAMIS-2 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/02/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5S5

Tajuk

LATIHAN-Imperialisme & perubahan sistem politikdi Negara Asia Tenggara

Objektif

1. Menyatakan faktor-faktor kemunculan Imperialisme

2. Menjelaskan perubahan sistem politik di Negara Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

Latihan bertulis

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik.

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 02/02/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks,papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Riddah.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan maksud nifak beserta contoh perbuatan.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud khurafat beserta contoh perbuatan.

ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan maksud sihir beserta contoh perbuatan.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

JUMAAT-3 FEBRUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/02/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

LATIHAN-Imperialisme & perubahan sistem politikdi Negara Asia Tenggara

Objektif

1. Menyatakan faktor-faktor kemunculan Imperialisme

2. Menjelaskan perubahan sistem politik di Negara Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

Latihan bertulis

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/02/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5K4

Tajuk

LATIHAN-Imperialisme & perubahan sistem politikdi Negara Asia Tenggara

Objektif

1. Menyatakan faktor-faktor kemunculan Imperialisme

2. Menjelaskan perubahan sistem politik di Negara Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

Latihan bertulis

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan yang diberikan dengan baik.

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4MPV

TARIKH: 03/02/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN:Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK:Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks,papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud Riddah.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan maksud nifak beserta contoh perbuatan.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan maksud khurafat beserta contoh perbuatan.

ARAS 4: Pelajar dapat menjelaskan maksud sihir beserta contoh perbuatan.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

No comments:

Post a Comment