RPT P.ISLAM

Sunday, January 22, 2012

MINGGU 3

ISNIN-16 JANUARI 2012

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4 MPV

TARIKH: 16/01/2012

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Makanan yang Baik

BBM: buku teks,papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca hadis dengan fasih dan lancar.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan perbezaan di antara makanan yang haram dan halal.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmat memilih makanan dan minuman yang halal.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan rukhsah makan makanan yang haram ketika darurat.

REFLEKSI KENDIRI:

- 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/01/12( 12.05-12.40 )

Kelas

5S4

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Burma dan Indonesia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

1. Bupati

2. Volksraad

 1. Myo-ok

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Burma dan Indonesia sebelum dan semasa penjajahan Barat

SELASA-17 JANUARI 2012

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 17/01/2012

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Hadis

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Makanan Yang Baik

BBM: buku teks,papan putih,buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca hadis dengan fasih dan lancar.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan perbezaan di antara makanan yang haram dan halal.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan hikmat memilih makanan dan minuman yang halal.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan rukhsah makan makanan yang haram ketika darurat.

REFLEKSI KENDIRI:

- 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/01/12( 10.55-11.30 )

Kelas

5S5

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Burma dan Indonesia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

1. Bupati

 1. Volksraad
 2. Myo-ok

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Burma dan Indonesia sebelum dan semasa penjajahan Barat

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

17/01/12( 11.30-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Burma dan Indonesia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

1. Bupati

 1. Volksraad
 2. Myo-ok

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Burma dan Indonesia sebelum dan semasa penjajahan Barat

RABU-18 JANUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/01/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Burma dan Indonesia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan berpandukan rajah dan nota yang diringkaskan

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

1. Bupati

 1. Volksraad
 2. Myo-ok

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Burma dan Indonesia sebelum dan semasa penjajahan Barat

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/01/12( 10.20-11.30 )

Kelas

5S4

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indochina dan Tanah Melayu

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. Menyenaraikan anggota bagi Negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu dalam bentuk peta minda

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Sistem pembesar 4 lipatan
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri Melayu Bersekutu
 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu

5. Union Indochinoise

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Indochina dan Tanah Melayu sebelum dan semasa penjajahan Barat

KHAMIS-19 JANUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/01/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5S5

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indochina dan Tanah Melayu

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. Menyenaraikan anggota bagi Negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu dalam bentuk peta minda

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Sistem pembesar 4 lipatan
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri Melayu Bersekutu
 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu

5. Union Indochinoise

Refleksi

Berpandukan buku teks, pelajar dapat menyenaraikan anggota bagi setiap negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu di Tanah Melayu.

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 19/01/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab

TAJUK: Istinjak

BBM: Buku PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud istinjak.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan benda yang boleh digunakan untuk beristinjak.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara-cara beristinjak menggunakan batu/benda kesat

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

JUMAAT-20 JANUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/01/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indochina dan Tanah Melayu

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. Menyenaraikan anggota bagi Negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu dalam bentuk peta minda

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Sistem pembesar 4 lipatan
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri Melayu Bersekutu
 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu

5. Union Indochinoise

Refleksi

Berpandukan buku teks, pelajar dapat menyenaraikan anggota bagi setiap negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu di Tanah Melayu.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/01/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Perubahan Sistem Politik

Objektif

1. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Indochina dan Tanah Melayu

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. Menyenaraikan anggota bagi Negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu dalam bentuk peta minda

Kbkk

Membanding beza

Nilai/Unsur patriotisme

Sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Sistem pembesar 4 lipatan
 2. Negeri-negeri Selat
 3. Negeri Melayu Bersekutu
 4. Negeri Melayu Tidak Bersekutu

5. Union Indochinoise

Refleksi

Berpandukan buku teks, pelajar dapat menyenaraikan anggota bagi setiap negeri Selat, Melayu Bersekutu dan Melayu Tidak Bersekutu di Tanah Melayu.

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4MPV

TARIKH: 20/01/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab

TAJUK: Istinjak

BBM: Buku PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maksud istinjak.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan benda yang boleh digunakan untuk beristinjak.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara-cara beristinjak menggunakan batu/benda kesat

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

23-27 JANUARI 2012

CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA

No comments:

Post a Comment