RPT P.ISLAM

Thursday, January 19, 2012

MINGGU 2

ISNIN-9 JANUARI 2012

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4 MPV

TARIKH: 09/01/2012

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab

TAJUK: Simbol waqaf(berhenti) di dalam al-Quran

BBM: buku teks,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan simbol-simbol waqaf yang terdapat dalam al-Quran

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud simbol-simbol waqaf tersebut

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Objektif tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/01/12( 12.05-12.40 )

Kelas

5S4

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.

SELASA-10 JANUARI 2012

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4 MPV

TARIKH: 10/01/2012

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab

TAJUK: Simbol waqaf(berhenti) di dalam al-Quran

BBM: buku teks,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyenaraikan simbol-simbol waqaf yang terdapat dalam al-Quran

ARAS 2: Pelajar dapat menjelaskan maksud simbol-simbol waqaf tersebut

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Objektif tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/01/12( 10.55-11.30 )

Kelas

5S5

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/01/12( 11.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.

RABU-11 JANUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/01/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 1: Kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara

 • Imperialisme Barat di Asia tenggara(sambungan)

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan maksud imperialisme
 2. Pelajar dapat menyenaraikan kuasa-kuasa imperialis dan tanah jajahan

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. merujuk peta Asia Tenggara
 3. melengkapkan jadual berkenaan kuasa imperialis Barat dan negara yang dijajah

Kbkk

menyenaraikan dan memadankan

Nilai/Unsur patriotisme

· mempertahankan maruah bangsa dan negara

Konsep/Istilah

 1. Imperialis
 2. Imperialisme

Refleksi

Pelajar dapat menjelaskan maksud setiap konsep.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/01/12( 10.20-11.30 )

Kelas

5S4

Tajuk

1. Perubahan sistem politik

 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat

2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

· Membanding beza

· Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

1. birokrasi

2. barangay

3. ecomienda

4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina sebelum dan semasa penjajahan Barat

KHAMIS-12 JANUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/01/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5S5

Tajuk

 1. Perubahan sistem politik
 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat

2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

· Membanding beza

· Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

1. birokrasi

2. barangay

3. ecomienda

4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina sebelum dan semasa penjajahan Barat

TINGKATAN: 4K4/4K5/4K6

TARIKH: 12/01/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 1-35 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah s.w.t

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara-cara mensyukuri nikmat Allah s.w.t

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan faedah mensyukuri nikmat Allah s.w.t

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

JUMAAT-13 JANUARI 2012

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/01/12( 07.05-08.15 )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Perubahan sistem politik
 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat

2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

· Membanding beza

· Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

1. birokrasi

2. barangay

3. ecomienda

4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina sebelum dan semasa penjajahan Barat

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/01/12( 08.15-09.25 )

Kelas

5K4

Tajuk

 1. Perubahan sistem politik
 • Pengenalan Sistem Birokrasi Barat

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Sistem Birokrasi Barat

2. Membandingkan sistem pentadbiran sebelum dan semasa penjajahan Barat di Filipina

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran
 3. melengkapkan nota berpandukan maklumat yang terdapat di dalam buku teks

Kbkk

· Membanding beza

· Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

· Sedia berkorban untuk Negara

Konsep/Istilah

1. birokrasi

2. barangay

3. ecomienda

4. ecomiendero

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan beberapa aspek dalam pentadbiran di Filipina sebelum dan semasa penjajahan Barat

TINGKATAN: 4K1/4K2/4K3/4MPV

TARIKH: 13/01/2012

MASA: 09.45-10.55

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat membaca surah al-An’am ayat 1-35 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah s.w.t

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan cara-cara mensyukuri nikmat Allah s.w.t

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan faedah mensyukuri nikmat Allah s.w.t

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

No comments:

Post a Comment