RPT P.ISLAM

Friday, November 18, 2011

MINGGU 44

ISNIN-31 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Ulangkaji bab-bab penting tingkatan 4

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 31/10/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,

TAJUK: latihan ulangkaji

BBM: papan putih, kertas modul spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

- ulangkaji selesai.pelajar dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/10/11( 12.05-12.40pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Ulangkaji bab-bab penting tingkatan 4

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

SELASA-1 NOVEMBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/11/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Ulangkaji bab-bab tingkatan 5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/11/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Ulangkaji bab-bab penting tingkatan 4

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

RABU-2 NOVEMBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/11/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Ulangkaji bab-bab tingkatan 5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/11/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Ulangkaji bab-bab tingkatan 5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 02/11/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,

TAJUK: latihan ulangkaji

BBM: papan putih, kertas modul spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

- ulangkaji selesai.pelajar dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

KHAMIS-3 NOVEMBER 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 03/11/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: latihan ulangkaji

BBM: papan putih, kertas modul spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

-ulangkaji selesai.pelajar dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/11/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Ulangkaji bab-bab pilihan tingkatan 4&5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/11/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Ulangkaji bab-bab pilihan tingkatan 4&5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

JUMAAT-4 NOVEMBER 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 04/11/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: -

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,

TAJUK: latihan ulangkaji

BBM: papan putih, kertas modul spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

- ulangkaji selesai.pelajar dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/11/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Ulangkaji bab-bab pilihan tingkatan 4&5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Refleksi

Ulangkaji selesai

No comments:

Post a Comment