RPT P.ISLAM

Friday, October 28, 2011

MINGGU 43

ISNIN-24 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan serantau

 1. ASA
 2. MAPHILINDO
 3. ASEAN

Objektif

 1. Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.
 2. Menyatakan faedah yang diperolehi Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

ZOPFAN

Refleksi

Objektif p&p tercapai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 24/10/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: anak amanah Allah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud anak angkat

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan peraturan mengambil anak angkat

ARAS 3:Pelajar dapat menyatakan maksud hadanah

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan sebab gugur hadanah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/10/11( 12.05-12.40pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan serantau

 1. ASA
 2. MAPHILINDO
 3. ASEAN

Objektif

 1. Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.
 2. Menyatakan faedah yang diperolehi Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

ZOPFAN

Refleksi

Objektif p&p tercapai

SELASA-25 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/10/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Cabaran masa depan

Objektif

Menyatakan maksud bagi setiap istilah/konsep berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Globalisasi
 2. K-Masyarakat
 3. Modal Intelek

Refleksi

P&P berjalan dengan lancer.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/10/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia dalam pertubuhan serantau

 1. ASA
 2. MAPHILINDO
 3. ASEAN

Objektif

 1. Menghuraikan peranan, matlamat dan prinsip perjuangan Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.
 2. Menyatakan faedah yang diperolehi Malaysia dalam pertubuhan berkenaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

Kepentingan semangat kerjasama

Konsep/Istilah

ZOPFAN

Refleksi

Objektif p&p tercapai

RABU-26 OKTOBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/10/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Cabaran masa depan

Objektif

Menyatakan maksud bagi setiap istilah/konsep berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Globalisasi
 2. K-Masyarakat
 3. Modal Intelek

Refleksi

P&P berjalan dengan lancer.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/10/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Cabaran masa depan

Objektif

Menyatakan maksud bagi setiap istilah/konsep berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menjelaskan

Nilai/Unsur patriotisme

sedia menerima perubahan

Konsep/Istilah

 1. Globalisasi
 2. K-Masyarakat
 3. Modal Intelek

Refleksi

P&P berjalan dengan lancer.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 26/10/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: anak amanah allah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud anak angkat

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan peraturan mengambil anak angkat

ARAS 3:Pelajar dapat menyatakan maksud hadanah

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan sebab gugur hadanah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-27 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 27/10/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: latihan ulangkaji

BBM: papan putih, kertas modul spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1: Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

-ulangkaji selesai.pelajar dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/10/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Ulangkaji bab 6 tingkatan 5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

1. Suruhanjaya cobbold

2. neokolonisme

Refleksi

Ulangkaji selesai

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/10/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Ulangkaji bab 6 tingkatan 5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

1. Suruhanjaya cobbold

2. neokolonisme

Refleksi

Ulangkaji selesai

JUMAAT-28 OKTOBER 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 28/10/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: -

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,

TAJUK: latihan ulangkaji

BBM: papan putih, kertas modul spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

- ulangkaji selesai.pelajar dapat menjawab setiap soalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/10/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Ulangkaji bab 6 tingkatan 5

Objektif

Menyatakan maklumat penting bagi tajuk / soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

Menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

kerjasama

Konsep/Istilah

1. Suruhanjaya cobbold

2. neokolonisme

Refleksi

Ulangkaji selesai

No comments:

Post a Comment