RPT P.ISLAM

Saturday, October 1, 2011

MINGGU 39

ISNIN-SELASA ( 26/09/2011 – 27/09/2011)

PROSES P&P TIDAK DAPAT DIJALANKAN KERANA GURU BERCUTI

RABU-28 SEPTEMBER 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/09/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM..

Objektif

1. Menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

  1. Penerangan
  2. sumbang saran

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Refleksi

Perbincangan dapat dijalankan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/09/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM

Objektif

1. Menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

  1. Penerangan
  2. sumbang saran

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Refleksi

Perbincangan dapat dijalankan dengan baik.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 28/09/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: -

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM

BBM: kertas soalan percubaan spm ,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

KHAMIS-29 SEPTEMBER 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 29/08/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: -

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM

BBM: papan putih,kertas soalan percubaan spm

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/09/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM

Objektif

1. Menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

  1. Penerangan
  2. sumbang saran

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Refleksi

Perbincangan dapat dijalankan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/09/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM

Objektif

1. Menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

  1. Penerangan
  2. sumbang saran

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Refleksi

Perbincangan dapat dijalankan dengan baik.

JUMAAT-30 SEPTEMBER 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 30/09/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: kemuliaan al-quran

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah al-Hasyr ayat 21-24 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan secara ringkas maksud ayat pemahaman

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan al-Quran

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/09/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Ulangkaji / perbincangan soalan dan jawapan kertas peperiksaan Percubaan SPM

Objektif

1. Menyatakan maklumat penting bagi soalan berkenaan

Kaedah/Aktiviti

  1. Penerangan
  2. sumbang saran

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Refleksi

Perbincangan dapat dijalankan dengan baik.

No comments:

Post a Comment