RPT P.ISLAM

Saturday, August 27, 2011

MINGGU 34

ISNIN-22 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/08/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia pertama

Objektif

1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama

2. Menjelaskan kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Tengah
 2. Pakatan Bertiga

Refleksi

Objektif p&p tercapai

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 22/08/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: kemahiran keibubapaan

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan hukum melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan tujuan syarak mewajibkan pelaksanaan tanggungjawab mendidik anak-

anak

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan tanggungjawab

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/08/11( 12.05-12.40pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia pertama

Objektif

1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama

2. Menjelaskan kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Tengah
 2. Pakatan Bertiga

Refleksi

Objektif p&p tercapai

SELASA-23 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/08/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia pertama

Objektif

1. Menerangkan peristiwa perang dunia pertama

2. Menjelaskan kesan peperangan

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Tengah
 2. Pakatan Bertiga

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/08/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia pertama

Objektif

1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama

2. Menjelaskan kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Tengah
 2. Pakatan Bertiga

Refleksi

Objektif p&p tercapai

RABU-24 OGOS 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

43/08/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia pertama

Objektif

1. Menerangkan peristiwa perang dunia pertama

2. Menjelaskan kesan peperangan

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Tengah
 2. Pakatan Bertiga

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/08/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia pertama

Objektif

1. Menerangkan peristiwa perang dunia pertama

2. Menjelaskan kesan peperangan

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Tengah
 2. Pakatan Bertiga

Refleksi

Objektif P&P tercapai.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 24/08/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: kemahiran keibubapaan

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan hukum melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan tujuan syarak mewajibkan pelaksanaan tanggungjawab mendidik anak-

anak

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan cara melaksanakan tanggungjawab

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

KHAMIS-25 OGOS 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 25/08/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Adab dan akhlak islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Adab memelihara alam

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan langkah memelihara dan memulihara alam

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan kepentingan memelihara alam

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan factor pencemaran alam

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/08/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia Kedua

Objektif

1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Kedua

2. Menjelaskan kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Paksi
 2. Pakatan Bersekutu

Refleksi

Objektif p&p tercapai

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/08/11( 10.55-12.05pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia Kedua

Objektif

1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Kedua

2. Menjelaskan kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Paksi
 2. Pakatan Bersekutu

Refleksi

Objektif p&p tercapai

JUMAAT-26 OGOS 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 26/08/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Adab dan akhlak islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Adab memelihara alam

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan langkah memelihara dan memulihara alam

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan kepentingan memelihara alam

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan factor pencemaran alam

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/08/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Malaysia dalam kerjasama antarabangsa

· Perang Dunia Kedua

Objektif

1. Menyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Kedua

2. Menjelaskan kuasa yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua

Kaedah/Aktiviti

Kuliah dan nota

Kbkk

mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

keberanian

Konsep/Istilah

 1. Kuasa Paksi
 2. Pakatan Bersekutu

Refleksi

Objektif p&p tercapai

No comments:

Post a Comment