RPT P.ISLAM

Friday, July 22, 2011

MINGGU 29

ISNIN-18 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Raja Berperlembagaan

Objektif

 1. Menjelaskan konsep Raja Berperlembagaan
 2. Menyenaraikan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agung

Kaedah/Aktiviti

 1. Merujuk buku teks
 2. Penerangan
 3. Soal jawab

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 1. setia kepada negara
 2. hormat dan taat kepada raja

Konsep/Istilah

Raja Berperlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agung

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 18/07/2011

MASA: 09.45-10.20pg

BAHAGIAN: Aqidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Istilah Asas Ilmu Aqidah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan istilah-istilah asas Ilmu Aqidah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Muslim,Musyrik dan Mukmin

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri orang Muslim,Musyrik dan Mukmin

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/07/11( 12.05-12.40t/hr )

Kelas

5K3

Tajuk

Kuasa Pemerintahan ( SAMBUNGAN )

 • Badan Perundangan
 • Badan Pelaksana
 • Badan Kehakiman

Objektif

 1. menghuraikan peranan dan pentadbiran oleh ketiga-tiga badan berkenaan
 2. menyenaraikan bidang kuasa mahkamah /Badan Kehakiman
 3. menjelaskan peranan Dewan Negara dan Dewan Rakyat.

Kaedah/Aktiviti

 1. rajah minda
 2. penerangan

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

Kerjasama

Konsep/Istilah

 1. Akta
 2. Enakmen
 3. Ordinan
 4. kes sivil dan jenayah
 5. Menteri Tak Berportfolio
 6. Badan berkanun

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan perbezaan setiap konsep.

SELASA-19 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/07/11( 09.45-10.20pg )

Kelas

5K4

Tajuk

Pilihan Raya

Objektif

 1. menyatakan peranan dan konsep Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), calon Pilihan Raya, pengundi, Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil
 2. membuat perkaitan antara satu sama lain

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

keadilan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

 1. daftar pemilih
 2. sistem majoriti mudah
 3. bermastautin
 4. manifesto

Refleksi

Pelajar dapat mengaitkan tajuk ini dengan peristiwa semasa pilihan raya yang berlaku di tempat mereka.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5S3

Tajuk

Raja Berperlembagaan

Objektif

 1. Menjelaskan konsep Raja Berperlembagaan
 2. Menyenaraikan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agung

Kaedah/Aktiviti

 1. Merujuk buku teks
 2. Penerangan
 3. Soal jawab

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 1. setia kepada negara
 2. hormat dan taat kepada raja

Konsep/Istilah

Raja Berperlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agung

RABU-20 JULAI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/07/11( 08.15-09.25pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Raja Berperlembagaan

Objektif

 1. Menjelaskan konsep Raja Berperlembagaan
 2. Menyenaraikan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agung

Kaedah/Aktiviti

 1. Merujuk buku teks
 2. Penerangan
 3. Soal jawab

Kbkk

menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 1. setia kepada negara
 2. hormat dan taat kepada raja

Konsep/Istilah

Raja Berperlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan bidang kuasa Yang Di Pertuan Agung

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/07/11( 10.55-11.30pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Pilihan Raya

Objektif

 1. menyatakan peranan dan konsep Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), calon Pilihan Raya, pengundi, Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil
 2. membuat perkaitan antara satu sama lain

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

keadilan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

 1. daftar pemilih
 2. sistem majoriti mudah
 3. bermastautin
 4. manifesto

Refleksi

Pelajar dapat mengaitkan tajuk ini dengan peristiwa semasa pilihan raya yang berlaku di tempat mereka.

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 20/07/2011

MASA: 11.30-12.40t/hr

BAHAGIAN: Aqidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Istilah Asas Ilmu Aqidah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan istilah-istilah asas Ilmu Aqidah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Muslim,Musyrik dan Mukmin

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri orang Muslim,Musyrik dan Mukmin

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-21 JULAI 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 21/07/2011

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Aqidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Istilah Asas Ilmu Aqidah (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Kufur,Fasik,Murtad,Mulhid dan Munafik

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri orang Kufur,Fasik,Murtad,Mulhid dan Munafik

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/07/11( 09.45-10.55pg )

Kelas

5K3

Tajuk

Pilihan Raya

Objektif

 1. menyatakan peranan dan konsep Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), calon Pilihan Raya, pengundi, Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil
 2. membuat perkaitan antara satu sama lain

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

keadilan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

 1. daftar pemilih
 2. sistem majoriti mudah
 3. bermastautin
 4. manifesto

Refleksi

Pelajar dapat mengaitkan tajuk ini dengan peristiwa semasa pilihan raya yang berlaku di tempat mereka.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/07/11( 10.55-12.05t/hr )

Kelas

5K4

Tajuk

Pilihan Raya ( sambungan )

Objektif

 1. menyatakan peranan dan konsep Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), calon Pilihan Raya, pengundi, Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil
 2. membuat perkaitan antara satu sama lain

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

keadilan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

 1. daftar pemilih
 2. sistem majoriti mudah
 3. bermastautin
 4. manifesto

Refleksi

Pelajar dapat membezakan antara pilihanraya umum dengan pilihanraya kecil.

JUMAAT-22 JULAI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 22/07/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Aqidah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Istilah Asas Ilmu Aqidah (sambungan)

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Kufur,Fasik,Murtad,Mulhid dan Munafik

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri orang Kufur,Fasik,Murtad,Mulhid dan Munafik

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/07/11( 10.40-11.40pg )

Kelas

5S3

Tajuk

Pilihan Raya ( sambungan )

Objektif

 1. menyatakan peranan dan konsep Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR), calon Pilihan Raya, pengundi, Pilihan Raya Umum dan Pilihan Raya Kecil
 2. membuat perkaitan antara satu sama lain

Kaedah/Aktiviti

kuliah dan sumbang saran

Kbkk

menghubungkait

Nilai/Unsur patriotisme

keadilan di sisi undang-undang

Konsep/Istilah

 1. daftar pemilih
 2. sistem majoriti mudah
 3. bermastautin
 4. manifesto

Refleksi

Pelajar dapat membezakan antara pilihanraya umum dengan pilihanraya kecil.

No comments:

Post a Comment