RPT P.ISLAM

Friday, May 13, 2011

MINGGU 18

ISNIN-2 MEI 2011

CUTI SENPENA HARI PEKERJA

SELASA-3 MEI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 03/05/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Rujuk & Iddah

BBM: buku teks,laptop,papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian rujuk dan Iddah.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan rukun dan syarat rujuk.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan bahagian dan jenis iddah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan tempoh iddah mengikut keadaan isteri yg dicerai

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/05/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 5: Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka.

 • Sistem Ahli

Objektif

 1. Menerangkan ciri-ciri Sistem Ahli
 2. Menjelaskan kepentingan Sistem Ahli

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. Mencari maklumat

Kbkk

 • mencirikan, mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kerjasama semua kaum asas perpaduan nasional.

Konsep/Istilah

 1. Ahli
 2. Porfolio.

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri dan kepentingan Sistem Ahli.

RABU-4 MEI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/05/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Pergerakan politik di Sabah dan Sarawak.

Objektif

 1. Menganalisis pergerakan politik di Sabah dan Sarawak semasa ia akan diserahkan kepada kerajaan British iaitu sejurus selepas Perang Dunia ke-2.

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah dan
 2. sumbangsaran.

Kbkk

 • menganalisis
 • membandingbeza.

Nilai/Unsur patriotisme

 • perpaduan.

Konsep/Istilah

 • Perlembagaan 1941.

Refleksi

Pelajar dapat membandingkan pergerakan politik di Sabah dan Sarawak selepas Perang Dunia kedua yang ternyata di Sarawak lebih tegas dan berani dalam menentang kerajaan British.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/05/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

Bab 5: Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka.

 • Sistem Ahli

Objektif

 1. Menerangkan ciri-ciri Sistem Ahli
 2. Menjelaskan kepentingan Sistem Ahli

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. Mencari maklumat

Kbkk

 • mencirikan, mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kerjasama semua kaum asas perpaduan nasional.

Konsep/Istilah

 1. Ahli
 2. Porfolio.

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri dan kepentingan Sistem Ahli.

KHAMIS-5 MEI 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 05/05/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: sirah dan tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Perkembangan Ketenteraan zaman Kerajaan Abbasiyah

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan struktur organisasi ketenteraan Kerajaan Abbasiyah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan struktur pasukan tentera Islam zaman Kerajaan Abbasiyah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan fungsi dan tanggungjawab Kementerian Pertahanan Kerajaan

Abbasiyah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan faktor kejayaan pasukan tentera Islam Kerajaan Abbasiyah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/05/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

 • Pakatan Murni Pra-Perikatan

Objektif

 1. Menyatakan maksud Pakatan Murni
 2. menyusun langkah-langkah yang dijalankan oleh pemimpin tempatan dalam merealisasikan Pakatan Murni.

Kaedah/Aktiviti

 1. Aktiviti berkumpulan:
 • mencari maklumat berdasarkan buku teks m/s 119-121
 • melengkapkan jadual langkah-langkah yang dijalankan oleh pemimpin tempatan dalam merealisasikan Pakatan Murni iaitu dari aspek tarikh,perkara atau parti terlibat,tokoh dan cadangan yang dikemukakan.
 • Membuat catatan di papan tulis mengikut tugas yang telah diagihkan kepada setiap kumpulan.
 • Perbincangan.

Kbkk

 • membuat urutan

Nilai/Unsur patriotisme

 • semangat kekitaan.

Konsep/Istilah

 1. Pakatan Murni
 2. Pra-Perikatan

Refleksi

Pelajar bekerjasama mencari maklumat berkenaan.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/05/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

 • Pakatan Murni Pra-Perikatan

Objektif

 1. Menyatakan maksud Pakatan Murni
 2. menyusun langkah-langkah yang dijalankan oleh pemimpin tempatan dalam merealisasikan Pakatan Murni.

Kaedah/Aktiviti

 1. Aktiviti berkumpulan:
 • mencari maklumat berdasarkan buku teks m/s 119-121
 • melengkapkan jadual langkah-langkah yang dijalankan oleh pemimpin tempatan dalam merealisasikan Pakatan Murni iaitu dari aspek tarikh,perkara atau parti terlibat,tokoh dan cadangan yang dikemukakan.
 • Membuat catatan di papan tulis mengikut tugas yang telah diagihkan kepada setiap kumpulan.
 • Perbincangan.

Kbkk

 • membuat urutan

Nilai/Unsur patriotisme

 • semangat kekitaan.

Konsep/Istilah

 1. Pakatan Murni
 2. Pra-Perikatan

Refleksi

Pelajar bekerjasama mencari maklumat berkenaan.

JUMAAT-6 MEI APRIL 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 06/05/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Rujuk & Iddah

BBM: nota guru, papan putih,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian rujuk dan Iddah.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan rukun dan syarat rujuk.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan bahagian dan jenis iddah

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan tempoh iddah mengikut keadaan isteri yg dicerai

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/05/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Perikatan dan pilihanraya.
 2. Perikatan dan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan.

Objektif

 1. Menganalisis kepentingan pembentukan Parti Perikatan dalam merealisasikan perpaduan nasional.
 2. Menganalisis kepentingan perikatan dan Pakatan Murni dalam tuntutan kemerdekaan.

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah dan
 2. sumbangsaran.

Kbkk

 • menganalisis

Nilai/Unsur patriotisme

 • Kerjasama semua kaum asas integrasi nasional

Konsep/Istilah

 1. Suruhanjaya bebas.
 2. Rundingan kemerdekaan.

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan anggota Parti Perikatan bagi pilihan raya pada 1952 dan 1955. Mereka dapat mengaitkan kepentingan pembentukan Perikatan dalam merealisasikan Pakatan Murni ke arah kemerdekaan.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/05/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 5: Pembinaan negara dan bangsa yang merdeka.

 • Sistem Ahli

Objektif

 1. Menerangkan ciri-ciri Sistem Ahli
 2. Menjelaskan kepentingan Sistem Ahli

Kaedah/Aktiviti

 1. Kuliah
 2. Mencari maklumat

Kbkk

 • mencirikan, mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kerjasama semua kaum asas perpaduan nasional.

Konsep/Istilah

 1. Ahli
 2. Porfolio.

Refleksi

Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri dan kepentingan Sistem Ahli.


 


 

No comments:

Post a Comment