RPT P.ISLAM

Friday, March 11, 2011

MINGGU 10

ISNIN-7 MAC 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/03/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

 1. Peranan akhbar, majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan
 1. Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun

Objektif

 1. Menganalisis peranan media berkenaan.
 1. Membezakan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun

Kaedah/Aktiviti

 1. merujuk rajah minda dalam buku teks
 2. mengenalpasti peranan dan isu yang dibangkitkan oleh setiap media berkenaan.
 3. menjelaskan peranan Jepun dalam menyemarakkan nasionalisme di negara kita.
 1. menyenaraikan pertubuhan yang menyokong dan menentang Jepun

Kbkk

 1. menjelaskan
 1. mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama
 1. berjuang dalam pelbagai cara yang termampu oleh diri

Konsep/Istilah

 1. Melayu Raya
 1. nilai-nilai budaya Jepun

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan peranan setiap media dan membezakan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun.


 

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 07/03/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Tanggungjawab Suami Isteri

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan tanggungjawab suami

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab isteri

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan tanggungjawab bersama suami isteri

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/03/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

 • Peranan akhbar, majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan
 • Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun

Objektif

 1. Menganalisis peranan media berkenaan.
 1. Membezakan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun

Kaedah/Aktiviti

 1. merujuk rajah minda dalam buku teks
 2. mengenalpasti peranan dan isu yang dibangkitkan oleh setiap media berkenaan.
 3. menjelaskan peranan Jepun dalam menyemarakkan nasionalisme di negara kita.
 1. menyenaraikan pertubuhan yang menyokong dan menentang Jepun

Kbkk

 1. menjelaskan
 1. mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama
 1. berjuang dalam pelbagai cara yang termampu oleh diri

Konsep/Istilah

 1. Melayu Raya
 1. nilai-nilai budaya Jepun

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan peranan setiap media dan membezakan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun.

SELASA-8 MAC 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 08/03/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Tanggungjawab Suami Isteri

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan tanggungjawab suami

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab isteri

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan tanggungjawab bersama suami isteri

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/03/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

 1. Peranan akhbar, majalah dan novel dalam menggerakkan kesedaran kebangsaan
 1. Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun

Objektif

 1. Menganalisis peranan media berkenaan.
 1. Membezakan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun

Kaedah/Aktiviti

 1. merujuk rajah minda dalam buku teks
 2. mengenalpasti peranan dan isu yang dibangkitkan oleh setiap media berkenaan.
 3. menjelaskan peranan Jepun dalam menyemarakkan nasionalisme di negara kita.
 1. menyenaraikan pertubuhan yang menyokong dan menentang Jepun

Kbkk

 1. menjelaskan
 1. mengkategori

Nilai/Unsur patriotisme

 1. kerjasama
 1. berjuang dalam pelbagai cara yang termampu oleh diri

Konsep/Istilah

 1. Melayu Raya
 1. nilai-nilai budaya Jepun

Refleksi

Pelajar dapat menyenaraikan peranan setiap media dan membezakan perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan melayu sebelum dan semasa pendudukan Jepun.

RABU-9 MAC 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/03/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

Bab 3: Kesedaran pembinaan Negara dan bangsa

 • Latar belakang pembinaan Negara dan bangsa

Objektif

 1. menjelaskan konsep negeri atau kerajaan dalam sistem politik melayu tradisional
 2. menghuraikan perubahan konsep kerajaan atau negeri akibat penjajahan Barat.
 3. menjelaskan latar belakang kemunculan Negara bangsa di Malaysia, Eropah dan Negara Islam Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • menjelaskan konsep

Nilai/Unsur patriotisme

 • Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Konsep/Istilah

 1. Negara bangsa
 2. Negara dan bangsa
 3. Realpolitik
 4. Musyawarah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik.


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/03/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

Bab 3: Kesedaran pembinaan Negara dan bangsa

 • Latar belakang pembinaan Negara dan bangsa

Objektif

 1. menjelaskan konsep negeri atau kerajaan dalam sistem politik melayu tradisional
 2. menghuraikan perubahan konsep kerajaan atau negeri akibat penjajahan Barat.
 3. menjelaskan latar belakang kemunculan Negara bangsa di Malaysia, Eropah dan Negara Islam Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • menjelaskan konsep

Nilai/Unsur patriotisme

 • Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Konsep/Istilah

 1. Negara bangsa
 2. Negara dan bangsa
 3. Realpolitik
 4. Musyawarah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik.

KHAMIS-10 MAC 2011

MASA:08.15-09.45PG

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

UJIAN BULANAN 1 ( PENDIDIKAN ISLAM )


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/03/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

Ciri-ciri negara dan bangsa

Objektif

 1. Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa
 2. Menganalisis ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran
 3. nota / peta minda

Kbkk

Mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

 1. menghargai warisan bangsa
 2. berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. kawasan lingkungan pengaruh
 2. perlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/03/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

Bab 3: Kesedaran pembinaan Negara dan bangsa

 • Latar belakang pembinaan Negara dan bangsa

Objektif

 1. menjelaskan konsep negeri atau kerajaan dalam sistem politik melayu tradisional
 1. menghuraikan perubahan konsep kerajaan atau negeri akibat penjajahan Barat.
 2. menjelaskan latar belakang kemunculan Negara bangsa di Malaysia, Eropah dan Negara Islam Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. sumbang saran

Kbkk

 • menjelaskan konsep

Nilai/Unsur patriotisme

 • Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Konsep/Istilah

 1. Negara bangsa
 1. Negara dan bangsa
 2. Realpolitik
 3. Musyawarah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik.

JUMAAT-11 MAC 2011

MASA:07.05-08.15PG

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

UJIAN BULANAN 1 ( PENDIDIKAN ISLAM )


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/03/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

Ciri-ciri negara dan bangsa

Objektif

 1. Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa
 2. Menganalisis ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran
 3. nota / peta minda

Kbkk

Mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

 1. menghargai warisan bangsa
 2. berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. kawasan lingkungan pengaruh
 2. perlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa


 

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/03/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Ciri-ciri negara dan bangsa

Objektif

 1. Menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa
 2. Menganalisis ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Kaedah/Aktiviti

 1. kuliah
 2. sumbang saran
 3. nota / peta minda

Kbkk

Mencirikan

Nilai/Unsur patriotisme

 1. menghargai warisan bangsa
 2. berbangga sebagai rakyat Malaysia

Konsep/Istilah

 1. kawasan lingkungan pengaruh
 2. perlembagaan

Refleksi

Pelajar dapat menghuraikan ciri-ciri negara dan bangsa


 


 

No comments:

Post a Comment