RPT P.ISLAM

Tuesday, March 8, 2011

MINGGU 9

ISNIN-28 FEBRUARI 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/02/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5S3

Tajuk

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Terengganu dan Negeri Sembilan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Terengganu
 2. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Negeri Sembilan

Kaedah/Aktiviti

 1. pembentangan kumpulan
 2. penerangan
 3. soal jawab

Kbkk

 • mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. residen
 2. gabenor

Refleksi

Pelajar dapat membentang hasil kerja kumpulan dengan baik.


TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 28/02/2011

MASA: 10.55-12.05t/hr

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Kaifiat Perkahwinan

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan syarat-syarat saksi

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan syarat lafaz ijab dan qabul

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis mahar

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan tujuan walimatulurus diadakan

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/02/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Terengganu

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Pahang

Kaedah/Aktiviti

 1. pembentangan kumpulan
 2. penerangan
 3. soal jawab

Kbkk

 • mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. residen
 2. gabenor

Refleksi

Pelajar dapat membentang hasil kerja kumpulan dengan baik.

SELASA-1 MAC 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 01/03/2011

MASA: 09.45-10.55PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab,sumbang saran

TAJUK: Kaifiat Perkahwinan

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan syarat-syarat saksi

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan syarat lafaz ijab dan qabul

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis mahar

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan tujuan walimatulurus diadakan

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/03/11( 10.55-12.05 )

Kelas

5K3

Tajuk

Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Terengganu dan Negeri Sembilan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Pahang
 2. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Sarawak

Kaedah/Aktiviti

 1. pembentangan kumpulan
 2. penerangan
 3. soal jawab

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. residen
 2. gabenor

Refleksi

Pelajar dapat membentang hasil kerja kumpulan dengan baik.

RABU-2 MAC 2011

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/03/11( 09.45-10.55 )

Kelas

5K4

Tajuk

- Peristiwa penentangan pemimpin tempatan di Negeri Sembilan

- Faktor-faktor pemangkin Nasionalisme

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan peristiwa pemimpin tempatan menentang British di Negeri Sembilan
 2. Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor pemangkin Nasionalisme

Kaedah/Aktiviti

 1. pembentangan kumpulan
 2. penerangan
 3. soal jawab

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • memartabatkan tokoh-tokoh tanah air

Konsep/Istilah

 1. gabenor
 1. PKM
 2. Gerakan Pan-Islamisme

Refleksi

Pelajar dapat menerangkan rentetan peristiwa penentangan terhadap British di Negeri Sembilan.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/03/11( 11.30-12.40 )

Kelas

5S3

Tajuk

- Faktor-faktor pemangkin Nasionalisme

-Gerakan Islah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan faktor-faktor pemangkin Nasionalisme
 2. Pelajar dapat menjelaskan maksud Gerakan Islah
 3. Pelajar dapat menjelaskan matlamat Gerakan Islah

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

 • Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Konsep/Istilah

 1. Gerakan Islah
 2. PKM
 1. Gerakan Pa-Islamisme Sedunia

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik.

KHAMIS-3 MAC 2011

TINGKATAN: 5S4/5S5/5K1/5MPV

TARIKH: 03/03/2011

MASA: 08.15-09.45PG

BAHAGIAN: Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru,soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Qalqalah

BBM: nota guru, papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud qalqalah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan hurug-huruf qalqalah

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bagaimana menyebut huruf qalqalah

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/03/11( 10.55-11.30 )

Kelas

5S3

Tajuk

Gerakan Islah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan Islah
 2. Pelajar dapat membezakan antara wawasan Kaun Tua dengan Kaum Muda

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 1. soal jawab
 2. membuat peta minda tentang perbezaan Kaum Tua dan Kaum Muda

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Konsep/Istilah

 1. Madrasah
 2. Fardhu ain
 3. akhirat

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan peta minda tentang perbezaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda berdasarkan buku teks.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/03/11( 12.05-12.40 )

Kelas

5K3

Tajuk

Faktor-faktor pemangkin Nasionalisme

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan faktor-faktor pemangkin Nasionalisme

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab

Kbkk

 • memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Membudayakan ilmu dalam kehidupan

Konsep/Istilah

 1. PKM
 2. Gerakan Pan-Islamisme Sedunia

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.Pelajar memberi kerjasama yang baik.

JUMAAT-4 MAC 2011

TINGKATAN: 5K2/5K3/5K4

TARIKH: 04/03/2011

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Hukum Tajwid

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Qalqalah

BBM: nota guru, papan putih

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud qalqalah

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan hurug-huruf qalqalah

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bagaimana menyebut huruf qalqalah

REFLEKSI KENDIRI:

- Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/03/11( 08.15-09.25 )

Kelas

5K3

Tajuk

Gerakan Islah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan maksud Gerakan Islah
 2. Pelajar dapat menjelaskan matlamat Gerakan Islah
 1. Pelajar dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan Islah
  1. Pelajar dapat membezakan antara wawasan Kaun Tua dengan Kaum Muda

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. membuat peta minda tentang perbezaan Kaum Tua dan Kaum Muda

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Fardhu ain
 2. Madrasah
 3. akhirat

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan peta minda tentang perbezaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda berdasarkan buku teks.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/03/11( 10.40-11.40 )

Kelas

5K4

Tajuk

Gerakan Islah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan maksud Gerakan Islah
 2. Pelajar dapat menjelaskan matlamat Gerakan Islah
 3. Pelajar dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Gerakan Islah
 4. Pelajar dapat membezakan antara wawasan Kaun Tua dengan Kaum Muda

Kaedah/Aktiviti

 1. penerangan
 2. soal jawab
 3. membuat peta minda tentang perbezaan Kaum Tua dan Kaum Muda

Kbkk

Mencari maklumat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 1. Fardhu ain
 2. Madrasah
 3. akhirat

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan peta minda tentang perbezaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda berdasarkan buku teks.


No comments:

Post a Comment