RPT P.ISLAM

Friday, October 8, 2010

MINGGU 39


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-27 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 27/09/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Sembelihan

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian sembelihan

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan rukun sembelihan

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat sah sembelihan

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan hukum-hukum ketika menyembelih

REFLEKSI KENDIRI:

- 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/09/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan cara pertembungan tamadun islam dengan tamadun lain di dunia
 2. Pelajar dapat menerangkan kesan pertembungan tamadun

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • membudayakan ilmu

Konsep/Istilah

 • intelek
 • empayar

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 27/09/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Sembelihan

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian sembelihan

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan rukun sembelihan

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat sah sembelihan

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan hukum-hukum ketika menyembelih

REFLEKSI KENDIRI:

- 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-28 SEPTEMBER 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/09/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan cara pertembungan tamadun islam dengan tamadun lain di dunia
 2. Pelajar dapat menerangkan kesan pertembungan tamadun

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • membudayakan ilmu

Konsep/Istilah

 • intelek
 • empayar

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/09/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan cara pertembungan tamadun islam dengan tamadun lain di dunia

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • membudayakan ilmu

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-29SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 29/09/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Korban amalan mulia

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep korban

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat sah ternakan untuk korban

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis binatang dan umurnya yang boleh dikorban

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan pembahagian daging korban

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/09/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Islam Di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kesediaan menerima perubahan

Konsep/Istilah

 • mubaligh
 • sufi
 • ulama

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/09/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Islam Di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kesediaan menerima perubahan

Konsep/Istilah

 • mubaligh
 • sufi
 • ulama

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-30 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 30/09/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Korban amalan mulia

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan konsep korban

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan syarat-syarat sah ternakan untuk korban

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis binatang dan umurnya yang boleh dikorban

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan pembahagian daging korban

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/09/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Islam Di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan kesan pertembungan tamadun(sambungan)
 2. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kesediaan menerima perubahan

Konsep/Istilah

 • mubaligh
 • sufi
 • ulama

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-1 OKTOBER 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/10/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Islam Di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan teori dan bukti kedatangan Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
 2. Pelajar dapat menjelaskan teori dan bukti kedatangan Islam datang dari China

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kesediaan menerima perubahan

Konsep/Istilah

 • mubaligh
 • sufi
 • ulama

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/10/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Islam Di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan teori dan bukti kedatangan Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
 2. Pelajar dapat menjelaskan teori dan bukti kedatangan Islam datang dari China

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- kesediaan menerima perubahan

Konsep/Istilah

 • mubaligh
 • sufi
 • ulama

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/10/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Islam Di Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan teori dan bukti kedatangan Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab
 2. Pelajar dapat menjelaskan teori dan bukti kedatangan Islam datang dari China

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

kesediaan menerima perubahan

Konsep/Istilah

 • mubaligh
 • sufi
 • ulama

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.

No comments:

Post a Comment