RPT P.ISLAM

Sunday, September 26, 2010

MINGGU 38


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-20 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 20/09/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Kerajaan Baani Umaiyyah

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan penubuhan kerajaan Bani Umaiyyah secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan nama-nama khalifah pada zaman Bani Umaiyah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sumbangan setiap khalifah zaman Bani Umaiyah

REFLEKSI KENDIRI:

- 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/09/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan Kerajaan Turki Uthmaniyah
 2. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 20/09/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Kerajaan Baani Umaiyyah

BBM: buku teks,laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan penubuhan kerajaan Bani Umaiyyah secara ringkas

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan nama-nama khalifah pada zaman Bani Umaiyah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan sumbangan setiap khalifah zaman Bani Umaiyah

REFLEKSI KENDIRI:

- 60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-21 SEPTEMBER 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/09/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan Kerajaan Turki Uthmaniyah
 2. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/09/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan rentetan peristiwa yang berlaku sebelum kemunculan Kerajaan Turki Uthmaniyah

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-22 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 22/09/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Kerajaan Baani Umaiyyah

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah terhadap tamadun

Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Umaiyah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan faktor kejatuhan Kerajaan Umaiyah

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/09/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

Konsep/Istilah

 • mufti
 • kadi
 • sheikhul islam(ulama')

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/09/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

Konsep/Istilah

 • mufti
 • kadi
 • sheikhul islam(ulama')

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-23 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 23/09/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Kerajaan Baani Umaiyyah

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah terhadap tamadun

Islam

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan faktor kegemilangan Kerajaan Umaiyah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan faktor kejatuhan Kerajaan Umaiyah

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/09/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan pembentukan kerajaan Turki Uthmaniyah
 2. Pelajar dapat menerangkan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • kebijaksanaan menyusun strategi untuk kestabilan negara

Konsep/Istilah

 • mufti
 • kadi
 • sheikhul islam(ulama')

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-24 SEPTEMBER 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/09/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • ghazi
 • janissari

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/09/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

- keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • ghazi
 • janissari

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/09/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan faktor-faktor penyebaran Islam ke Eropah

Kaedah/Aktiviti

 1. perbincangan
 2. sumbang saran
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • ghazi
 • janissari

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


No comments:

Post a Comment