RPT P.ISLAM

Saturday, September 4, 2010

MINGGU 35

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-30 OGOS 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 30/08/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara larangan Ihram

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan tiga cara mengerjakan ibadat Haji dan Umrah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan cara mengerjakan Haji dan Umrah secara terperinci

REFLEKSI KENDIRI:

- 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/08/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Kerajaan Abbasiyah

  ( sambungan )

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

 • monarki
 • baitulmal

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 30/08/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara larangan Ihram

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan tiga cara mengerjakan ibadat Haji dan Umrah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan cara mengerjakan Haji dan Umrah secara terperinci

REFLEKSI KENDIRI:

- 60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-31 OGOS 2010


CUTI SEMPENA HARI KEMERDEKAAN

RABU-1 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 01/09/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan ketiga-tiga cara mengerjakan Haji

dan Umrah tersebut

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pengertian Dam

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/09/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

( KUIZ-kerajaan khulafa' al-rasyidin )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan pembentukan kerajaan khulafa' al-rasyidin
 2. Pelajar dapat menerangkan sumbangan kerajaan khulafa' al-rasyidin

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan kuiz dengan baik


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/09/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

( KUIZ-kerajaan khulafa' al-rasyidin )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan pembentukan kerajaan khulafa' al-rasyidin
 2. Pelajar dapat menerangkan sumbangan kerajaan khulafa' al-rasyidin

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan kuiz dengan baik

KHAMIS-2 SEPTEMBER 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 02/09/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Lambaian Kaabah

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan ketiga-tiga cara mengerjakan Haji

dan Umrah tersebut

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan pengertian Dam

REFLEKSI KENDIRI:

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/09/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

( KUIZ-kerajaan khulafa' al-rasyidin )

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan pembentukan kerajaan khulafa' al-rasyidin
 2. Pelajar dapat menerangkan sumbangan kerajaan khulafa' al-rasyidin

Kaedah/Aktiviti

 1. Soal jawab
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keunggulan ilmu membina kegemilangan negara

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar dapat menjawab soalan kuiz dengan baik

JUMAAT-3 SEPTEMBER 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/09/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

-

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/09/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

-

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/09/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 2

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

-

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


No comments:

Post a Comment