RPT P.ISLAM

Saturday, July 17, 2010

MINGGU 28

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-12 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 12/07/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, soal jawab, sumbang saran

TAJUK: Hidayah Milik Allah

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 125 Surah al-An'am dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan maksud Hidayah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan bentuk-bentuk Hidayah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan sebab dan tujuan Hijrah ke Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Hijrah dalam sejarah Islam

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • toleransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang

Konsep/Istilah

 • Ansar
 • Muhajirin

Refleksi

Pelajar memberikan kerjasama yang baik sepanjang P&P.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 12/07/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan,soal jawab

TAJUK: Hidayah Milik Allah

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca ayat 125 Surah al-An'am dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menyatakan maksud Hidayah

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan bentuk-bentuk Hidayah

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-13 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/07/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan sebab dan tujuan Hijrah ke Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Hijrah dalam sejarah Islam

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab
 • bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • toleransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang

Konsep/Istilah

 • Ansar
 • Muhajirin

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberi perhatian ketika P&P sedang berlangsung.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan sebab dan tujuan Hijrah ke Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Hijrah dalam sejarah Islam

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • toleransi kaum melahirkan masyarakat cemerlang

Konsep/Istilah

 • Ansar
 • Muhajirin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-14 JULAI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 14/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: Hidayah Milik Allah

BBM: buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan Hidayah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan cara mendapatkan Hidayah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan perbuatan yang menghalang daripada penerimaan Hidayah

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan cara berdakwah menurut Islam

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/07/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam menjayakan Hijrah
 2. Pelajar dapat menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Hijrah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • hijrah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam menjayakan Hijrah
 2. Pelajar dapat menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Hijrah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • hijrah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-15 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 15/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Tilawah al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, sumbang saran,perbincangan

TAJUK: - Hidayah Milik Allah

BBM: buku teks, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan Hidayah

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan cara mendapatkan Hidayah

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan perbuatan yang menghalang daripada penerimaan Hidayah

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan cara berdakwah menurut Islam

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam menjayakan Hijrah
 2. Pelajar dapat menjelaskan peranan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Hijrah
 3. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Piagam Madinah secara ringkas

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • keluhuran perlembagaan Negara kita

Konsep/Istilah

 • piagam/sahifah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-16 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/07/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan latar belakang Piagam Madinah secara ringkas
 2. Pelajar dapat menyenaraikan prinsip-prinsip umum Piagam Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • piagam/sahifah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/07/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan prinsip-prinsip umum Piagam Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Piagam Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • piagam/sahifah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/07/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan prinsip-prinsip umum Piagam Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan kepentingan Piagam Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • piagam/sahifah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.No comments:

Post a Comment