RPT P.ISLAM

Saturday, July 17, 2010

MINGGU 27

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-5 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 05/07/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Ayat Hafazan

AKTIVITI: - Penerangan guru, hafazan

TAJUK: Surah Al-Mukminun ayat 1-11

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah al-Mukminun ayat 1-11 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menghafaz surah al-Mukminun ayat 1-11

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Kota Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan proses berlakunya Perjanjian Aqabah Pertama secara ringkas

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • Bani
 • Aqabah

Refleksi

Pelajar memberikan kerjasama yang baik sepanjang P&P.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 05/07/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Ayat Hafazan

AKTIVITI: - Penerangan guru, hafazan

TAJUK: Surah Al-Mukminun ayat 1-11

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah al-Mukminun ayat 1-11 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menghafaz surah al-Mukminun ayat 1-11

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-6 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/07/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Kota Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan proses berlakunya Perjanjian Aqabah Pertama secara ringkas

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • Bani
 • Aqabah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberi perhatian ketika P&P sedang berlangsung.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Kota Madinah
 2. Pelajar dapat menjelaskan proses berlakunya Perjanjian Aqabah Pertama secara ringkas

Kaedah/Aktiviti

 • Penerangan guru
 • Sumbang saran
 • Soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • Bani
 • Aqabah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-7 JULAI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 07/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ayat Hafazan & PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, hafazan

TAJUK: - Surah al-Mukminun ayat 1-11

- PAFA kod 4&5

BBM: buku teks, Buku PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah al-Mukminun ayat 1-11 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menghafaz surah al-Mukminun ayat 1-11

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/07/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama
 2. Pelajar dapat menerangkan proses berlakunya Perjanjian Aqabah Kedua
 3. Pelajar dapat menjelaskan isi kandungan Perjanjian Aqabah Kedua

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • bani
 • kabilah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/07/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama
 2. Pelajar dapat menerangkan proses berlakunya Perjanjian Aqabah Kedua
 3. Pelajar dapat menjelaskan isi kandungan Perjanjian Aqabah Kedua

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • bani
 • kabilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-8 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 08/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ayat Hafazan & PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, hafazan

TAJUK: - Surah al-Mukminun ayat 1-11

- PAFA kod 4&5

BBM: buku teks, Buku PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membaca surah al-Mukminun ayat 1-11 dengan fasih dan lancar

ARAS 2:Pelajar dapat menghafaz surah al-Mukminun ayat 1-11

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama
 2. Pelajar dapat menerangkan proses berlakunya Perjanjian Aqabah Kedua
 3. Pelajar dapat menjelaskan isi kandungan Perjanjian Aqabah Kedua

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

 • bani
 • kabilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-9 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/07/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan latar belakang peristiwa hijrah secara ringkas
 2. Pelajar dapat menjelaskan makna hijrah menurut tamadun Islam dan orientalis barat
 3. Pelajar dapat menerangkan hujah-hujah untuk menolak tafsiran orientalis barat tentang maksud hijrah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • Hijrah
 • Dakwah
 • orientalis

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/07/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan latar belakang peristiwa hijrah secara ringkas
 2. Pelajar dapat menjelaskan makna hijrah menurut tamadun Islam dan orientalis barat
 3. Pelajar dapat menerangkan hujah-hujah untuk menolak tafsiran orientalis barat tentang maksud hijrah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • Hijrah
 • Dakwah
 • orientalis

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/07/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan latar belakang peristiwa hijrah secara ringkas
 2. Pelajar dapat menjelaskan makna hijrah menurut tamadun Islam dan orientalis barat
 3. Pelajar dapat menerangkan hujah-hujah untuk menolak tafsiran orientalis barat tentang maksud hijrah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • Hijrah
 • Dakwah
 • orientalis

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


No comments:

Post a Comment