RPT P.ISLAM

Friday, July 2, 2010

MINGGU 26

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-28 JUN 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 28/06/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - perbincangan skema jawapan,

TAJUK: ( sambungan perbincangan jawapan:Pend.Islam kertas 2 )

BBM: skema jawapan,buku teks,

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

ARAS 2:Pelajar dapat memahami kehendak soalan

ARAS 3:Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

28/06/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

( sambungan perbincangan jawapan:Sejarah kertas 2 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

- penerangan skema jawapan

- perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

- kelas berjalan dengan baik.

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 28/06/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - perbincangan skema jawapan,

TAJUK: ( sambungan perbincangan jawapan:Pend.Islam kertas 2 )

BBM: skema jawapan,buku teks,, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

ARAS 2:Pelajar dapat memahami kehendak soalan

ARAS 3:Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-29 JUN 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/06/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

( sambungan perbincangan jawapan:Sejarah kertas 2 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

- penerangan skema jawapan

- perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

- kelas berjalan dengan baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/06/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

( sambungan perbincangan jawapan:Sejarah kertas 2 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

- penerangan skema jawapan

- perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-30 JUN 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 30/06/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Dosa-dosa Besar

BBM: buku teks, nota guru, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan dosa-dosa besar yang wajib dihindari

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan contoh perbuatan setiap dosa-dosa besar yang wajib

dihindari

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan dalil al-Quran balasan kepada orang yang melakukan dosa

besar

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/06/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Kota Madinah secara ringkas

2. Pelajar dapat menjelaskan sejarah permulaan penyebaran Islam di Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan Ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • Bani

Refleksi

60% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/06/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Kota Madinah secara ringkas

2. Pelajar dapat menjelaskan sejarah permulaan penyebaran Islam di Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan Ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • Bani

Refleksi

70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

KHAMIS-1 JULAI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 01/07/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Dosa-dosa Besar

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan dosa-dosa besar yang wajib dihindari

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan contoh perbuatan setiap dosa-dosa besar yang wajib

dihindari

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan dalil al-Quran balasan kepada orang yang melakukan dosa

besar

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/07/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

1. Pelajar dapat menerangkan latar belakang Kota Madinah secara ringkas

2. Pelajar dapat menjelaskan sejarah permulaan penyebaran Islam di Madinah

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme


 • penyatuan Ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • Bani

Refleksi

55% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

JUMAAT- 2 JULAI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/07/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan proses termeterainya perjanjian Aqabah Pertama

2. Pelajar dapat menerangkan tentang isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan Ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • hijrah

Refleksi

55% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/07/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan proses termeterainya perjanjian Aqabah Pertama

2. Pelajar dapat menerangkan tentang isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan Ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • hijrah

Refleksi

65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/07/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kerajaan Islam di Madinah

Objektif

1. Pelajar dapat menjelaskan proses termeterainya perjanjian Aqabah Pertama

2. Pelajar dapat menerangkan tentang isi kandungan Perjanjian Aqabah Pertama

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab
 4. bercerita

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penyatuan Ummah mengukuhkan kemakmuran negara

Konsep/Istilah

 • hijrah

Refleksi

55% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.1 comment:

 1. RPH kemas kini. Teruskan usaha cikgu.

  Terima kasih kerana berusaha menghantar RPH cikgu.

  htchong

  ReplyDelete