RPT P.ISLAM

Friday, July 2, 2010

MINGGU 25

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-21 JUN 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 21/06/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - perbincangan skema jawapan, penerangan cara menjawab soalan yang tepat

TAJUK: ( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Pend.Islam kertas 1 )

BBM: skema jawapan,buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

ARAS 2:Pelajar dapat memahami kehendak soalan

ARAS 3:Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan baik. Pelajar memberi kerjasama sepanjang p&p.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/06/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Sejarah kertas 1 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang tepat

Kaedah/Aktiviti

 • perbincangan skema jawapan
 • penerangan cara menjawab soalan yang betul

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

- kelas berjalan dengan baik. Pelajar memberi kerjasama sepanjang p&p.

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 21/06/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - perbincangan skema jawapan, penerangan cara menjawab soalan yang betul

TAJUK: ( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Pend.Islam kertas 1 )

BBM: skema jawapan,buku teks, Laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

ARAS 2:Pelajar dapat memahami kehendak soalan

ARAS 3:Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-22 JUN 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/06/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Sejarah kertas 1)

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 • perbincangan skema jawapan
 • penerangan cara menjawab soalan yang betul

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

- kelas berjalan dengan baik. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberi perhatian semasa p&p berlangsung.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/06/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Sejarah kertas 1)

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 • perbincangan skema jawapan
 • penerangan cara menjawab soalan yang betul

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-23 JUN 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 23/06/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - perbincangan skema jawapan

TAJUK: ( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Pend.Islam kertas 2 )

BBM: skema jawapan,buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

ARAS 2:Pelajar dapat memahami kehendak soalan

ARAS 3:Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/06/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

( perbincangan jawapan: Sejarah kertas 1 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan skema jawapan
 2. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/06/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

( perbincangan jawapan: Sejarah kertas 1 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan skema jawapan
 2. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-24 JUN 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 24/06/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN:

AKTIVITI: - perbincangan skema jawapan

TAJUK: ( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Pend.Islam kertas 2 )

BBM: skema jawapan,buku teks

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

ARAS 2:Pelajar dapat memahami kehendak soalan

ARAS 3:Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/06/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

( perbincangan jawapan: Sejarah kertas 1 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan skema jawapan
 2. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme


 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT- 25 JUN 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/06/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Sejarah kertas 2 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan skema jawapan
 2. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/06/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Sejarah kertas 2 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan skema jawapan
 2. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberikan perhatian semasa P&P berlangsung.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/06/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

( penyerahan kertas jawapan pep. penggal pertama: Sejarah kertas 2 )

Objektif

1. Pelajar dapat membetulkan jawapan yang salah.

2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

3. Pelajar dapat memahami cara menjawab soalan yang betul

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan skema jawapan
 2. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.No comments:

Post a Comment