RPT P.ISLAM

Friday, April 16, 2010

MINGGU 15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-12 APRIL 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 12/04/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Adab Berhias Diri ( sambungan )

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan larangan-larangan semasa berhias diri.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan adab berhias diri.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/04/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Latihan Bab 3: Tamadun Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan.

Kaedah/Aktiviti

 • Latihan bertulis

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 12/04/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Adab Berhias Diri ( sambungan )

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan larangan-larangan semasa berhias diri.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan faedah mengamalkan adab berhias diri.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-13 APRIL 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/04/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Latihan Bab 3: Tamadun Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 • Latihan bertulis

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/04/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Latihan Bab 3: Tamadun Asia Tenggara

Objektif

 1. Pelajar dapat menjawab mengikut kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 • Latihan bertulis

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • Penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-14 APRIL 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 14/04/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Dosa-dosa Besar yang Membawa Kemurkaan Allah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian dosa.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan dosa-dosa besar yang mesti dihindari.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/04/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Perbincangan jawapan Latihan Bab 3

Objektif

 1. Pelajar dapat menilai jawapan masing-masing
 2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/04/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Perbincangan jawapan Latihan Bab 3

Objektif

 1. Pelajar dapat menilai jawapan masing-masing
 2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-15 APRIL 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 15/04/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Dosa-dosa Besar yang Membawa Kemurkaan Allah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian dosa.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan perbezaan antara dosa kecil dan dosa besar.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan dosa-dosa besar yang mesti dihindari.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/04/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Perbincangan jawapan Latihan Bab 3

Objektif

 1. Pelajar dapat menilai jawapan masing-masing
 2. Pelajar dapat memahami kehendak soalan

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

 • penguasaan ilmu pengetahuan

Konsep/Istilah

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-16 APRIL 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/04/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan maksud Jahiliah
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Masyarakat Arab Jahiliah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Bersemangat Kekitaan

 • semangat bermasyarakat

Konsep/Istilah

 • jahiliah
 • kabilah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/04/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan maksud Jahiliah
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Masyarakat Arab Jahiliah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Bersemangat Kekitaan

 • semangat bermasyarakat

Konsep/Istilah

 • jahiliah
 • kabilah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

16/04/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan maksud Jahiliah
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri umum Masyarakat Arab Jahiliah

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

Bersemangat Kekitaan

 • semangat bermasyarakat

Konsep/Istilah

 • jahiliah
 • kabilah

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


No comments:

Post a Comment