RPT P.ISLAM

Friday, April 16, 2010

MINGGU 14

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN – 05 APRIL 2010

CUTI PERISTIWA

SELASA-6 APRIL 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/43/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.
 2. Pelajar dapat menjelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pemerintahan.
 3. Pelajar dapat menerangkan sistem pentadbiran Kerajaan Angkor

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 1. devaraja
 2. orde kosmos

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/43/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.
 2. Pelajar dapat menjelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pemerintahan.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 1. devaraja
 2. orde kosmos

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-7 APRIL 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 07/04/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Adab Berhias Diri

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan konsep berhias diri menurut Islam.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan adab-adab berhias diri yang dianjurkan di dalam Islam.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan panduan berpakaian menurut Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/43/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan cara-cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha.
 2. Pelajar dapat menjelaskan pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pemerintahan.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 1. devaraja
 2. orde kosmos

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

07/04/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Objektif

 • Pelajar dapat menjelaskan sistem pemerintahan Kerajaan Srivijaya

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • dewa raja
 • mitos

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-8 APRIL 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 08/04/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Adab dan Akhlak Islamiah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Adab Berhias Diri

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan konsep berhias diri menurut Islam.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan adab-adab berhias diri yang dianjurkan di dalam Islam.

ARAS 3:Pelajar dapat menghuraikan panduan berpakaian menurut Islam.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

08/04/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan sistem pentadbiran Kerajaan Angkor
 2. Pelajar dapat menjelaskan sistem pemerintahan Kerajaan Srivijaya

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • dewa raja
 • mitos

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-9 APRIL 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/04/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pelajar dapat menerangkan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kesenian.

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan fungsi Candi.
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Candi Borobudur.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • monument
 • candi
 • stupa

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/04/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pelajar dapat menerangkan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kesenian.

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan fungsi Candi.
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Candi Borobudur.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • monumen
 • candi
 • stupa

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberikan perhatian semasa P&P berlangsung.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

09/04/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pelajar dapat menerangkan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kesenian.

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan fungsi Candi.
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Candi Borobudur.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • monument
 • candi
 • stupa

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

SABTU-10 APRIL 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/04/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Pelajar dapat menerangkan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal.

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri Angkor Wat.
 2. Pelajar dapat menjelaskan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan.
 3. Pelajar dapat menerangkan kepentingan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • monumen
 • candi
 • stupa
 • Dharma

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar. Namun kehadiran pelajar agak kurang memuaskan.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/04/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Pelajar dapat menerangkan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal.

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri Angkor Wat.
 2. Pelajar dapat menjelaskan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan.
 3. Pelajar dapat menerangkan kepentingan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • monumen
 • candi
 • stupa
 • Dharma

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

10/04/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Pelajar dapat menerangkan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal.

Objektif

 1. Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri Angkor Wat.
 2. Pelajar dapat menjelaskan pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam kesusasteraan.
 3. Pelajar dapat menerangkan kepentingan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. keunggulan warisan bangsa

 • menghargai dan memelihara warisan bangsa

Konsep/Istilah

 • monumen
 • candi
 • stupa
 • Dharma

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar. Namun kehadiran pelajar agak kurang memuaskan.

No comments:

Post a Comment