RPT P.ISLAM

Friday, April 2, 2010

MINGGU 13

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-29 MAC 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 29/03/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Kod 1-5

BBM: Buku PAFA, Borang penilaian PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan syarat wajib Haji dan Umrah.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan rukun-rukun Haji dan Umrah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

29/03/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi.

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 29/03/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Kod 1-5

BBM: Buku PAFA, Borang penilaian PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan syarat wajib Haji dan Umrah.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan rukun-rukun Haji dan Umrah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-30 MAC 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/03/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

30/03/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek bahasa dan kesusasteraan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan tentang bahasa dan sastera beserta tokoh pada tamadun yunani, rom, india dan china.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dialek
 2. epik

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-31 MAC 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 31/03/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Kod 5-9

BBM: Buku PAFA, Borang penilaian PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Tawaf.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Tawaf.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Saie.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmat Rukun Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/03/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek bahasa dan kesusasteraan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan tentang bahasa dan sastera beserta tokoh pada tamadun yunani, rom, india dan china.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dialek
 2. epik

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

31/03/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek bahasa dan kesusasteraan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan tentang bahasa dan sastera beserta tokoh pada tamadun yunani, rom, india dan china.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dialek
 2. epik

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-1 APRIL 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 01/04/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: PAFA

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Kod 5-9

BBM: Buku PAFA, Borang penilaian PAFA

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Tawaf.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Tawaf.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Saie.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmat Rukun Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/04/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


JUMAAT – 02 APRIL 2010

GOOD FRIDAY

No comments:

Post a Comment