RPT P.ISLAM

Friday, April 2, 2010

MINGGU 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-22 MAC 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 22/03/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Sirah dan Tamadun Islam

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan latar belakang khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan cara pemilihan Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/03/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi.

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 22/03/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 2: cara mengerjakan Haji dan Umrah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan syarat wajib Haji dan Umrah.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan rukun-rukun Haji dan Umrah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar.

SELASA-23 MAC 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/03/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

23/03/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek bahasa dan kesusasteraan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan tentang bahasa dan sastera beserta tokoh pada tamadun yunani, rom, india dan china.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dialek
 2. epik

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-24 MAC 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 24/03/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: Cara Mengejakan Haji dan Umrah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Tawaf.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Tawaf.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Saie.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmat Rukun Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/03/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek bahasa dan kesusasteraan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan tentang bahasa dan sastera beserta tokoh pada tamadun yunani, rom, india dan china.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dialek
 2. epik

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

24/03/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek bahasa dan kesusasteraan

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan tentang bahasa dan sastera beserta tokoh pada tamadun yunani, rom, india dan china.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dialek
 2. epik

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-25 MAC 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 25/03/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: Cara mengerjakan Haji dan Umrah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Tawaf.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Tawaf.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Saie.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmat Rukun Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

25/03/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-26 MAC 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/03/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. penerangan
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Proses P&P tidak dapat dijalankan dengan lancar kerana ramai pelajar tidak hadir ke sekolah.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/03/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

 • Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. soal jawab
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Kelas tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan persiapan tempat untuk Majlis Tadarus al-Quran.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

26/03/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Sumbangan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China dalam aspek social, ekonomi dan politik.
 2. Pelajar dapat menerangkan ciri-ciri sistem pemerintahan demokrasi.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. soal jawab
 3. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Kelas tidak dapat dijalankan kerana guru terlibat dengan persiapan tempat untuk Majlis Tadarus al-Quran.

SABTU-27 MAC 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 27/03/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: Cara mengerjakan Haji dan Umrah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menjelaskan jenis-jenis Tawaf.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Tawaf.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan syarat-syarat Saie.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmat Rukun Haji.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

27/03/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perluasan kuasa.
 • Aspek sains dan teknologi

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan bagaimana proses perluasan kuasa dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China berlaku.
 2. Pelajar dapat menerangkan perkembangan sains dan teknologi beserta tokoh pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. hellenestik
 2. konsep yang
 3. konsep yin

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


No comments:

Post a Comment