RPT P.ISLAM

Friday, February 12, 2010

MINGGU 5


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-1 FEBRUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 01/02/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur

BBM: buku teks, LCD, laptop

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menceritakan azab Allah s.w.t kepada kaum terdahulu.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengajaran ayat 6 Surah al-An'am.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

01/02/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek pemerintahan dan pentadbiran
 • Aspek seni bina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dilaksanakan dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan seni bina yang wujud pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. monarki
 2. aristokrasi
 3. oligarki
 4. tirani

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memberi kerjasama yang baik. Namun terdapat beberapa orang pelajar yang tidak memberi perhatian semasa sesi pembentangan dilakukan.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 01/02/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Manusia Perlu Bersyukur

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menceritakan azab Allah s.w.t kepada kaum terdahulu.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengajaran ayat 6 Surah al-An'am.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-2 FEBRUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/02/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek pemerintahan dan pentadbiran
 • Aspek seni bina

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dilaksanakan dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan seni bina yang wujud pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. monarki
 2. aristokrasi
 3. oligarki
 4. tirani

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

02/02/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek seni bina

Objektif

 1. Pelajar dapat menerangkan seni bina yang wujud pada Tamadun Yunani, Rom , India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. monumen
 2. pantheon
 3. parthenon

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

RABU-03 FEBRUARI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 03/02/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1: kewajipan Haji dan Umrah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud Haji, Umrah dan Upah Haji.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab mengharuskan Upah Haji.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hikmah Upah Haji.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah Ibadat Haji kepada individu dan masyarakat.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/02/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek sistem sosial

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan system sosial yang wujud pada tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. helot
 2. kasta

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

03/02/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek sistem sosial

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan system sosial yang wujud pada tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. helot
 2. kasta

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

KHAMIS-4 FEBRUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 04/02/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Ibadah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Lambaian Kaabah

Unit 1:Kewajipan Haji dan Umrah

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan maksud Haji, Umrah dan Upah Haji.

ARAS 2:Pelajar dapat menjelaskan sebab-sebab mengharuskan Upah Haji.

ARAS 3:Pelajar dapat menerangkan hikmah Upah Haji.

ARAS 4:Pelajar dapat menghuraikan hikmah Ibadat Haji kepada individu dan masyarakat.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberikan kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

04/02/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek pemerintahan dan pentadbiran
 • Aspek system sosial

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dilaksanakan dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menjelaskan system sosial yang wujud pada tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. kasta
 2. helot

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

JUMAAT-5 FEBRUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/02/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perundangan
 • Aspek pendidikan

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sistem perundangan yang dilaksanakan dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan corak pendidikan yang diguna pakai semasa tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dominasi
 2. Brahmin
 3. kolektif

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/02/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perundangan
 • Aspek pendidikan

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sistem perundangan yang dilaksanakan dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan corak pendidikan yang diguna pakai semasa tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dominasi
 2. Brahmin
 3. kolektif

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/02/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek perundangan
 • Aspek pendidikan

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan sistem perundangan yang dilaksanakan dalam Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan corak pendidikan yang diguna pakai semasa tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. dominasi
 2. Brahmin
 3. kolektif

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

SABTU-6 FEBRUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

06/02/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek Peningkatan Ekonomi
 • Aspek falsafah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan peningkatan kegiatan ekonomi pada Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan tentang tokoh serta perkembangan bidang falsafah semasa tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. penerangan
 4. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. logic
 2. confucianisme
 3. taoisme

Refleksi

Proses P&P tidak dapat dapat dijalankan dengan lancar kerana ramai pelajar tidak hadir ke sekolah.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/02/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek Peningkatan Ekonomi
 • Aspek falsafah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan peningkatan kegiatan ekonomi pada Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan tentang tokoh serta perkembangan bidang falsafah semasa tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. logic
 2. confucianisme
 3. taoisme

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

05/02/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Aspek2 peningkatan tamadun ( pembentangan kumpulan )

 • Aspek Peningkatan Ekonomi
 • Aspek falsafah

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan peningkatan kegiatan ekonomi pada Tamadun Yunani, Rom, India dan China.
 2. Pelajar dapat menerangkan tentang tokoh serta perkembangan bidang falsafah semasa tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab
 4. penerangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. logic
 2. confucianisme
 3. taoisme

Refleksi

Pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.No comments:

Post a Comment