RPT P.ISLAM

Thursday, January 28, 2010

MINGGU 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-18 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 18/01/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Hukum Tajwid ( Nun Mati )

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf bagi hukum Iqlab dan Izhar Halqi.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti hukum Iqlab dan Izhar Halqi di dalam petikan ayat al-Quran

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bacaan hukum Iqlab dan Izhar Halqi.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 80% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

18/01/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Hwang Ho

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Hwang Ho
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. dinasti
 2. enimisme
 3. mandat

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.


TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 18/01/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Hukum Tajwid ( Nun Mati )

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf bagi hukum Iqlab dan Izhar Halqi.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti hukum Iqlab dan Izhar Halqi di dalam petikan ayat al-Quran

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bacaan hukum Iqlab dan Izhar Halqi.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-19 JANUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/01/10( 10.55-12.05 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia( latihan)

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan konsep tamadun.
 2. Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri tamadun.
 3. Pelajar dapat menerangkan bentuk kepercayaan dan agama yang wujud ketika tamadun awal manusia.
 4. Pelajar dapat menjelaskan secara ringkas sumbangan empat tamadun awal manusia.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

19/01/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia( latihan)

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan konsep tamadun.
 2. Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri tamadun.
 3. Pelajar dapat menerangkan bentuk kepercayaan dan agama yang wujud ketika tamadun awal manusia.
 4. Pelajar dapat menjelaskan secara ringkas sumbangan empat tamadun awal manusia.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.

RABU-20 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 20/01/2010

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Hukum Tajwid ( Nun Mati )

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf bagi hukum Idgham Ma'al Ghunnah dan

Idgham Bila Ghunnah.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti hukum Idgham Ma'al Ghunnah dan Idgham Bila Ghunnah

di dalam petikan ayat al-Quran.

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bacaan hukum Idgham Ma'al Ghunnah dan Idgham Bila

Ghunnah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 65% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/01/10( 10.55-11.30 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia( latihan)

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan konsep tamadun.
 2. Pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri tamadun.
 3. Pelajar dapat menerangkan bentuk kepercayaan dan agama yang wujud ketika tamadun awal manusia.
 4. Pelajar dapat menjelaskan secara ringkas sumbangan empat tamadun awal manusia.

Kaedah/Aktiviti

 1. sumbang saran
 2. perbincangan
 3. soal jawab

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

-

Refleksi

Pelajar dapat menyelesaikan latihan yang diberikan dengan baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

20/01/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Peningkatan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan makna peningkatan tamadun secara umum.
 2. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang tamadun yunani.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. Polis
 2. Acropolis
 3. Agora

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar member kerjasama yang baik.

KHAMIS-21 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 21/01/2010

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Hukum Tajwid ( Nun Mati )

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf bagi hukum Idgham Ma'al Ghunnah dan

Idgham Bila Ghunnah.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti hukum Idgham Ma'al Ghunnah dan Idgham Bila Ghunnah

di dalam petikan ayat al-Quran.

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bacaan hukum Idgham Ma'al Ghunnah dan Idgham Bila

Ghunnah.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 75% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/01/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Peningkatan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan makna peningkatan tamadun secara umum.
 2. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang tamadun yunani dan Rom.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. Polis
 2. Acropolis
 3. Agora
 1. colloseum

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar member kerjasama yang baik.

JUMAAT-22 JANUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/01/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Peningkatan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang tamadun India dan China.
 2. Pelajar dapat mengenal pasti aspek-aspek yang membawa kepada peningkatan tamadun.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. empayar
 2. demokrasi
 3. konsul

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/01/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Peningkatan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang tamadun India dan China.
 2. Pelajar dapat mengenal pasti aspek-aspek yang membawa kepada peningkatan tamadun.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. empayar
 2. demokrasi
 3. konsul

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memberi kerjasama yang baik.


Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

22/01/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Peningkatan Tamadun

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan makna peningkatan tamadun secara umum.
 2. Pelajar dapat menjelaskan latar belakang tamadun yunani dan Rom.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. Polis
 2. Acropolis
 3. Agora
 1. colloseum

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar member kerjasama yang baik.

SABTU-23 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 23/01/2010

MASA: 08.15-09.25PG

BAHAGIAN: Tilawah Al-Quran

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Hukum Tajwid ( Nun Mati )

BBM: buku teks, nota guru, buku rujukan

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyenaraikan huruf-huruf bagi hukum Ikhfa' Haqiqi.

ARAS 2:Pelajar dapat mengenalpasti hukum Ikhfa' Haqiqi di dalam petikan ayat al-Quran.

ARAS 3:Pelajar dapat menunjuk cara bacaan hukum Ikhfa' Haqiqi.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

21/01/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Peningkatan Tamadun ( perbincangan dalam kumpulan )

Objektif

 1. Pelajar dapat mengenal pasti aspek-aspek yang membawa kepada peningkatan tamadun Yunani, Rom, India dan China.

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. kegemilangan dan kemakmuran negara

 • bersama membina kegemilangan negara

2. kejituan idea membentuk negara

Konsep/Istilah

 1. oligarki
 2. republik
 3. biokrasi

Refleksi

Ramai pelajar tidak hadir ke sekolah, namun pelajar yang hadir memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

No comments:

Post a Comment