RPT P.ISLAM

Friday, January 15, 2010

MINGGU 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

ISNIN-11 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 11/01/2010

MASA: 07.05-08.15PG

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan iman.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Syirik.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Syirik beserta contoh.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 85% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

11/01/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Mesopotamia

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Mesopotamia
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Mesopotamia
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Mesopotamia

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. raja
 2. teokrasi
 3. mutlak

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar memberi kerjasama yang baik.

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 11/01/2010

MASA: 10.55-12.05

BAHAGIAN: Akidah

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian iman.

ARAS 2:Pelajar dapat menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan iman.

ARAS 3:Pelajar dapat menjelaskan pengertian Syirik.

ARAS 4:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Syirik beserta contoh.

REFLEKSI KENDIRI:

- kelas berjalan dengan lancar. 70% pelajar dapat mencapai objektif pembelajaran.

SELASA-12 JANUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

12/01/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Mesir Purba

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Mesir Purba
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Mesir Purba
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Mesir Purba

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. perbincangan
 4. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. firaun
 2. politeisme
 3. empayar

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar member kerjasama yang baik.

RABU-13 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4K2/4K3/4K4

TARIKH: 13/01/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah( sambungan )

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Kufur.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Kufur beserta contoh.

ARAS 3:Pelajar dapat menyatakan maksud Riddah.

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan cara seseorang boleh dianggap Riddah.

REFLEKSI KENDIRI:

- Pelajar dapat memberi pendapat tentang faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang Kufur dan Riddah.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

13/01/10( 12.05-12.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Indus

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Indus
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Indus
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Indus

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. pendeta
 2. arkeologi

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Pelajar member kerjasama yang baik.

KHAMIS-14 JANUARI 2010

TINGKATAN: 4S4/4S5/4K1/4MPV

TARIKH: 14/01/2010

MASA: 08.15-09.25

BAHAGIAN: Akidah( sambungan )

AKTIVITI: - Penerangan guru, perbincangan, sumbang saran

TAJUK: Perkara-perkara yang Membatalkan Iman

BBM: buku teks, nota guru

NILAI ISLAM HADHARI: Penguasaan ilmu pengetahuan.

ARAS 1:Pelajar dapat menyatakan pengertian Kufur.

ARAS 2:Pelajar dapat menerangkan jenis-jenis Kufur beserta contoh.

ARAS 3:Pelajar dapat menyatakan maksud Riddah.

ARAS 4:Pelajar dapat menjelaskan cara seseorang boleh dianggap Riddah.

REFLEKSI KENDIRI:

- Pelajar dapat memberi pendapat tentang faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang Kufur dan Riddah.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

14/01/10( 09.45-10.55 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Indus

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Indus
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Indus
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Indus

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. pendeta
 2. arkeologi

Refleksi

Pelajar dapat memberi pendapat tentang kemajuan Tamadun Indus berbanding dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.

JUMAAT-15 JANUARI 2010

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/01/10( 08.15-09.25 )

Kelas

4K4

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Hwang Ho

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Hwang Ho
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. dinasti
 2. enimisme
 3. mandat

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/01/10( 09.40-10.40 )

Kelas

4S3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Hwang Ho

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Hwang Ho
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Hwang Ho
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Hwang Ho

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. dinasti
 2. enimisme
 3. mandat

Refleksi

Kelas berjalan dengan lancar. Semua pelajar memberi kerjasama yang baik sepanjang proses P&P.

Mata pelajaran

Sejarah

Tarikh

15/01/10( 10.40-11.40 )

Kelas

4K3

Tajuk

Kemunculan Tamadun Awal Manusia

 • Tamadun Indus

Objektif

 1. Pelajar dapat menyatakan lokasi kemunculan Tamadun Indus
 2. Pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri Tamadun Indus
 3. Pelajar dapat menerangkan sumbangan Tamadun Indus

Kaedah/Aktiviti

 1. Penerangan
 2. sumbang saran
 3. penerapan nilai
 4. perbincangan

Kbkk

memberi pendapat

Nilai/Unsur patriotisme

1. Masyarakat berorganisasi

 • bersatu dalam organisasi

2. Kepimpinan berwibawa

3. Berinovatif dalam perancangan

 • bersikap kreatif dan inovatif

Konsep/Istilah

 1. pendeta
 2. arkeologi

Refleksi

Pelajar dapat memberi pendapat tentang kemajuan Tamadun Indus berbanding dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba.

No comments:

Post a Comment